Laborator de analize medicale

Activitatea acestei secţii se desfăşoară pe patru compartimente:

 1. BIOCHIMIE –SÂNGE

Se efectuează analize uzuale necesare diagnosticului clinic, efectuării investigaţiilor radiologice şi pentru stabilirea statusului preanestezic în intervenţiile chirurgicale. Se efectuează determinări de enzime de fază acută pentru diagnosticul infarctului cerebral şi miocardic. Aceste determinări se efectuează cu un aparat performant de chimie uscată, automat, VITROS 950.

2. URINI

Se efectuează sumarul de urină cu un aparat semiautomat URITEST şi sedimentul urinar prin examen microscopic. În acest compatiment îşi desfăşoară activitatea 3 chimişti şi 3 asistenmţi principali de laborator.

3. HEMATOLOGIE

Se efectuează hemoleucograma cu un aparat semiautomat NIHON 6400 şi frotiu citologic la microscop.

Se efectuează teste de hemostază cu un aparat automat performant ACL TOP 500.

În prezent se efectuează numai teste uzuale, dar aparatul are posibilitatea efectuării a numeroase teste de hemostază care pot fi realizate în viitor în funcţie de necesităţile diagnosticului clinic.

În acest compartiment lucrează un medic specialist în medicina de laborator şi 3 asistenţi principali de laborator.

4. MICROBIOLOGIE

În acest compartiment se face identificarea germenilor implicaţi în patologia infecţioasă nespecifică care determină infecţii ale plăgilor nechirurgicale şi chirurgicale şi se stabileşte sensibilitatea la antibiotice a acestor germeni.

Specific pentru profilul spitalului nostru este examenul lichidului cefalorahidian efectuat în compartimentul de microbiologie şi biochimie. Se determină numărul de leucocite şi hematii şi se determină aspectul hematiilor.

Se efectuează ferotiu citologic pentru stabilirea tipului de celule inflamatorii cu efectuarea formulei leucocitare.

Se fac determinări biochimice în LCR şi anume proteinele totale, glicorahia şi clorurorahia.

Se efectuează culturi pentru identificarea germenilor implicaţi în patologia infecţioasă a LCR şi se stabileşte sensibilitatea la antibiotice prin antibiogramă.

Aceste investigaţii în LCR sunt necesare pentru diagnostice de: meningite post-traumatice sau postoperatorii, prezenţa sângelui în canalul rahidian în traumatisme, rupturi de anevrism, sindroame inflamatorii postoperatorii, sindrom compresiv medular şi cerebral, encefalite de diferite etiologii şi în urmărirea evoluţiei pacientului operat sau neoperat.

În compartimentul de microbiologie şi examen LCR lucrează un medic primar de laborator clinic şi microbiologie şi 3 asistenţi de laborator. Medicul este şi şeful secţiei.

COLECTIV

  • Şef Laborator - Liliana Baltag - chimist principal (declaratie avere 2023 , declaratie interese 2023)
  • Dr. Magdalena Sofian - medic specialist medicină de laborator
  • Violeta Sinca - chimist medical principal
  • Maura Andreea Storoz - chimist medical specialist