Neurologie I, II

Serviciul de Neurologie este un important centru de diagnostic şi tratament pentru pacienţii cu afecţiuni neurologice acute: AVC; AIT; Epilepsie; Miastenia gravis (terapie cu imunoglobuline IV); Poliradiculonevrita (terapie cu imunoglobuline IV); terapia durerii a cefaleei. Afecţiuni neurologice subacute şi cronice: Boala Parkinson şi alte boli neurodegenerative, polineuropatii ş.a.

Clinicile de neurologie reprezintă un important centru de învăţământ, în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" Iaşi, pentru studenţii Facultăţii de Medicină Generală şi Facultăţii de Medicină Dentară, pentru rezidenţii de neurologie cât şi de alte specialităţi, cursuri de pregătire post universitare pentru medici specialişti şi medici primari, doctorate.

Activitatea Clinicii I Neurologie se desfăşoară în 3 planuri specifice: medical, didactic, ştiinţific.
În plan medical asigurăm rezolvarea cu promptitudine a tuturor urgentelor medicale neurologice zilnic – atât pentru pacienţii din judeţul Iaşi, cât şi pentru cei din judeţele Moldovei şi din ţară.
O serie de pacienţi ce necesită o supraveghere permanenta sunt internaţi în regim de internare continua (24 ore / zi), iar alţii în regim de zi cu supraveghere din partea medicilor şi a cadrelor medii.
Pacienţii beneficiază de mijloace de investigaţie modernă (computertomografie, imagistica prin rezonanta magnetică, electroencefalografie computerizată, electromiografie) şi scheme terapeutice concordante cu patologia pe care o prezintă conform ghidurilor şi protocoalelor naţionale de diagnostic şi tratament.

Cadrele clinicii, prin participarea susţinută la manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale, sunt avizate în permanentă cu privire la cele mai noi metode de diagnostic şi tratament pe plan european şi mondial.

Cazurile complexe beneficiază de consultaţii suplimentare de medicină internă, ORL, oftalmologie, neurochirurgie, ortopedie, iar în secţia AŢI sunt internate urgenţele majore cu risc vital crescut.

Prin structura particulară a spitalului, clinica noastră tratează complex bolile sistemului nervos central şi periferic, precum şi alte comorbiditati care pot afecta aceste sisteme.

Clinica asigură asistenţă de specialitate de cea mai înaltă competenţă pentru următoarele categorii :
- urgenţe neurologice (patologie dominantă, reprezintă peste 80% dintre pacienţii internaţi)
- diagnostic şi tratament în boli neurologice generale
- expertiză medicală pentru boli neurologice.

DOMENII DE PREOCUPARE ŞTIINŢIFICĂ
BOLI CEREBROVASCULARE
EPILEPSIE
BOLI NEURODEGENERATIVE ( în special boala Parkinson şi patologie înrudită)
MIGRENĂ ŞI ALTE TIPURI DE CEFALEE
EXAMINARE DOPPLER CERVICOCEREBRALĂ

Prin intermediul Clinicii I Neurologie se desfăşoară şi programele naţionale de boli rare, pentru poliradiculonevrita şi miastenia gravis.
    
Activitatea didactică
Alături de studenţii anului V Facultatea de medicină Generală UMF “Gr T Popa” Iaşi în Clinica I Neurologie îşi desăvârşesc instruirea rezidenţii în specialitatea neurologie şi de alte specialităţi (endocrinologie, medicina de urgenţă, medicina de familie, AŢI etc), studenţii din colegiile medicale.
Asigurăm de asemeni instruire medicală în cadrul activităţilor de voluntariat sau a practicilor de vară a studenţilor / elevilor din şcolile sanitare.
Asigurăm şi un curs postuniversitar de “Urgente neurologice”.

Activitatea ştiinţifică
Anual sunt îndrumate lucrări de licenţă de către cadrele didactice.  
Medicii clinicii participa în permanenţă la congrese, conferinţe, simpozioane, mese rotunde cu lucrări ştiinţifice legate de patologia neuro-vasculara, demielinizanta, epilepsie etc...
Medicii sunt membri în numeroase foruri şi societăţi naţionale şi internaţionale şi au participat la elaborarea de cărţi şi tratate în domeniul patologiei neurologice.
Numeroase studii farmaco-clinice în domeniul accidentelor vasculare cerebrale, sclerozei multiple, epilepsiei, bolii Parkinson, neuropatiiilor, cefaleei au fost finalizate sau sunt în curs de desfăşurare.

În Clinicile de neurologire işi desfaşoară activitatea 11 medici, care asigură serviciul de gardă permanentă pentru urgenţele neurologice.

 

COLECTIV

Secţia Neurologie I

 

Secţia Neurologie II

 • Şef secţie - Mihaela Constantinescu (declarație de avere 2023, declarație de interese 2023)
 • Prof. Dr. Liviu Pendefunda - medic primar neurolog 
 • Şef Lucrări. Dr. Carmen Nicoleta Filip - medic primar neurolog
 • Dr. Cristina Băluţ - medic primar neurolog
 • Dr. Mihaela Constantinescu - medic primar neurolog
 • Dr. Carolina Ciubara - medic primar neurolog
 • Dr. Diana Halit - medic specialist neurolog
 • Dr. Oana Bisoc - medic primar neurolog
 • DrLiliana Cucoş - medic primar neurolog
 • Dr. Veronica Rotaru- medic specialist neurolog
 • Dr. Laura Stogrea - medic specialist neurolog