Laborator de Anatomie Patologică şi Prosectură

ISTORIC
Laboratorul de Anatomie Patologică şi Prosectură are o vechime de 40 de ani, fiind inaugurat o dată cu înfiinţarea Spitalului de Neurochirurgie în 1972, dar personalul său medical (dna dr. Gabriela Costăchescu, medic primar anatomopatolog de mare valoare profesională şi umană, şi tehniciana Aronica Guluţă), desfăşura activitate de anatomie patologică de mai mulţi ani în Spitalul Socola, asigurînd diagnosticele anatomopatologicee şi activitatea de cercetare pentru Clinica de Neurochirurgie condusă de Prof. Dr. N. Oblu.

Odată cu mutarea Clinicii de Neurochirurgie în noua locaţie (Spitalul de Neurochirurgie) în anul 1972, dna dr. Gabriela Costăchescu a organizat activitatea în Laboratorul de Anatomie Patologică şi Prosectură, situat la demisolul Spitalului. Încă de la început, a fost organizat şi Muzeul Laboratorului de Anatomie Patologică, situat la parterul Spitalului, pe care dna dr. Costăchescu l-a dotat cu piese anatomice de excepţie şi cu numeroase planşe reprezentative pentru imaginile macroscopice şi microscopice ale diferitelor leziuni tumorale, infecţioase şi degenerative ale sistemului nervos. Muzeul este relevant în special pentru istoria neurochirurgiei dar şi pentru activitatea didactică aferentă disciplinelor neurochirurgie şi neurologie. De asemenea, dna dr. Costăchescu a organizat histoteca didactică a Laboratorului, unde a adunat o colecţie reprezentativă  de lame de neuropatologie şi de anatomie patologică generală. Intensa activitate de cercetare din Laborator a creat premisele publicării de cărţi de specialitate şi a numeroase articole de mare valoare ştiinţifică în colaborare cu neurochirurgii, neurologii şi oftalmologii din Spital.

În 1976, prin extinderea activităţii de neurochirurgie, neurologie şi oftalmologie din Spital, în Laborator a fost angajată şi dna dr. Ştefania Logofătu, medic anatomopatolog de înaltă ţinută profesională, care a preluat o parte din activitatea  diagnostică şi de cercetare în neuropatologie şi care ulterior a devenit medicul coordonator al Laboratorului. În perioada ce a urmat, datorită diversificării şi intensificării activităţii de cercetare din Spital, în Laboratorul de Anatomie Patologică s-au implementat noi metode de coloraţii speciale pentru mielină, pentru neuroni  şi pentru celulele gliale. Medicii Laboratorului de Anatomie Patologică au fost membri ai Societăţii de Ştiinţe Neurologice, afiliată la Societatea Internaţională de Neuropatologie. În anul 1996, prin pensionarea dnei dr. Ştefania Logofătu, în Laborator a fost angajată, prin concurs, dna dr. Gabriela Dumitrescu, medic specialist anatomopatolog, asistent universitar la Disciplina de Morfopatologie a UMF „Gr. T. Popa” Iaşi, cadru medical apreciat pentru cercetarea realizată în domeniul anatomiei patologice a tumorilor cerebrale. Ulterior dna dr. Dumitrescu a devenit medic primar anatomopatolog şi doctor în medicină, specialitatea anatomie patologică şi medicul coordonator al Laboratorului de Anatomie Patologică.

În anii ce au urmat, activitatea diagnostică s-a extins prin mărirea numărului de investigaţii anatomopatologice, iar activitatea de cercetare  s-a amplificat permiţând elaborarea de articole valoroase precum şi colaborări la redactarea de cărţi de specialitate. De asemenea, activitatea didactică a dobândit un nou conţinut, dna dr. Gabriela Dumitrescu participând la pregătirea medicilor rezidenţi neurochirurgi şi neurologi în cadrul modulului de Anatomie Patologică din cadrul rezidenţiatului.
În 2004, datorită sporirii obligaţiilor Laboratorului, în colectiv a fost cooptată dna Conf. Dr. Anca Indrei, specialist apreciat de comunitatea ştiinţifică, cadru didactic de la Disciplina de Anatomie şi Embriologie, UMF „Gr. T. Popa” Iaşi, medic primar anatomopatolog, doctor în medicină.

În ultimii ani, activitatea din Laborator s-a diversificat şi perfecţionat ca urmare a creşterii numărului de cazuri în Clinicile de Neurochirurgie, Neurologie şi Oftalmologie şi prin utilizarea cu succes a tehnologiilor performante introduse în practica neurochirurgicală (stereotaxie) şi radiologică (RMN şi CT) ceea ce a determinat necesitatea ca laboratorul să se integreze conform necesităţilor impuse de aceste noi proceduri de lucru.

ACTIVITATEA MEDICALĂ
În Laboratorul de Anatomie Patologică sunt efectuate anual în jur de 800 examene histopatologice, 400 examene extemporanee, 60-80 de necropsii anatomo-clinice, 450 de îmbălsămări.

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
În ultimii 15 ani, medicii din Laboratorul de Anatomie Patologică sunt autori şi colaboratori la 2 monografii, la peste 100 de articole publicate in extenso ca prim autor în reviste de specialitate şi au participări cu lucrări ştiinţifice la un număr de peste 200 de congrese din ţară şi străinătate. Medicii anatomopatologi din Laborator sunt membri ai Societăţii de Neuropatologie din România, afiliată la European Confederation of Neuropathological Societies şi au participat la congresele Societăţii cu lucrări ştiinţifice, cât şi la cursurile de neuropatologie organizate de aceste foruri naţionale şi internaţionale.

ACTIVITATE DIDACTICĂ
Această activitate constă în principal în expunerea anatomiei normale şi patologice la cadavru şi a aspectelor histopatologice din patologia neurochirurgicală şi neurologică pentru medicii rezidenţi de neurochirurgie şi neurologie, dar şi pentru studenţii de la Facultatea de medicină din cadrul UMF „Gr. T. Popa” Iaşi.

STRUCTURA LABORATORULUI DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

 • Compartimentul de histopatologie
 • Compartimentul de citologie
 • Compartimentul de prosectură.

COLECTIV

 • DUMITRESCU GABRIELA FLORENŢA – medic primar anatomopatolog, doctor în medicină, medic coordonator Laborator Anatomie Patologică
 • SAVA ANCA –  profesor universitar, medic primar anatomopatolog, doctor în medicină
 • Asistenţi de laborator
 • FRANGOPOL MARIUS – asistent medical principal de laborator
 • VORNICU VALERIANA - asistent medical principal de laborator
 • POSTU DĂNUŢ - Autopsier:
 • MACOVEI GABRIELA - Îngrijitor:

DOTARE TEHNICĂ

 • microscop optic OPTIKA B-350
 • microtom  Reichert pentru blocuri de parafină
 • Centrifugă
 • Termostate
 • Placă termostatată
 • Microscoape optice de rutina (IOR, Optika B-350)
 • Calculator pentru baza de date si imagini microscopice
 • frigider pentru conservarea cadavrelor
 • trusă de autopsie

PATOLOGIA INVESTIGATĂ

 • Patologie neurochirurgicală: tumori primare şi secundare intracerebrale, intraspinale, intraorbitare; infecţii şi inflamaţii intracerebrale, intraspinale; leziuni degenerative discale; malformaţii ale sistemului nervos; malformaţii vasculare intracerebrale şi intraspinale; patologie endocrinologică (hipofizară, epifizară)
 • Patologie neurologică: accidente vasculare cerebrale (infarcte, hemoragii); patologie neuromusculară; leziuni degenerative cerebrale şi spinale;
 • Patologie oftalmologică: tumori, infecţii şi leziuni degenerative ale globului ocular şi ale anexelor

DOMENII DE EXCELENŢĂ ALE LABORATORULUI DE ANATOMIE PATOLOGICĂ:

 • Neuropatologia
 • Patologia oftalmologică

COLABORĂRI ALE LABORATORULUI DE ANATOMIE PATOLOGICĂ ŞI PROSECTURĂ

 • cu toate secţiile din Spital (Neurochirurgie, Neurologie, Oftalmologie, Serviciul de Radiologie, Laboratorul de Analize Medicale, Serviciul de Statistică) pentru stabilirea diagnosticului anatomopatologic şi înregistrarea cazurilor
 • cu Institutul de Medicină Legală şi cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi şi cu secţiile de Poliţie (locală şi judeţene) pentru rezolvarea cazurilor de medicină legală decedate în Spital

OFERTĂ SERVICII MEDICALE

1. Compartimentul de citologie

 • Centrifugarea, întinderea pe lamă a sedimentului, coloraţia cu albastru de toluidină şi interpretarea frotiurilor realizate din lichide intratumorale şi din lichidul cefalorahidian
 • Efectuarea amprentelor şi frotiurilor din biopsiile stereotactice şi din biopsiile intraoperatorii neurochirurgicale, colorarea cu albastru de toluidină şi interpretarea rezultatelor.

2. Compartimentul de histopatologie

 • Examen macroscopic şi prelevarea pieselor neurochirurgicale, a biopsiilor stereotaxice, a biopsiilor musculo-cutanate, a globilor oculari, a fragmentelor tisulare recoltate la necropsii;
 • decalcificarea fragmentelor de os prelevat chirurgical; includerea la parafină a piselor prelevate; secţionarea blocurilor de parafină;
 • întinderea pe lamă a secţiunilor;
 • coloraţia uzuală Hematoxilină – Eozină;
 • colorații speciale: van Gieson, PAS, albastru alcian, roşu Congo, Mallory, Nissl, Perls, Fontana, impregnație argentică.
 • diagnostic histopatologic

3. Compartimentul de prosectură

 • Cosmetizarea, îmbrăcarea şi îmbălsămarea cadavrelor pentru eliberarea către aparținători
 • Efectuarea de necropsii anatomo-clinice, cu stabilirea diagnosticului medical de deces în toate cazurile decedate în spital la care este necesară precizarea, completarea şi confirmarea diagnostică

TARIFE PENTRU SERVICIILE MEDICALE OFERITE ÎN AMBULATOR:

 • Interpretare lame gata prelucrate - 25 lei/lamă
 • Efectuarea lame din bloc de parafină + interpretare - 50 lei / bloc
 • Efectuarea lame din bloc de parafină + coloraţii speciale +interpretare - 100 lei/bloc

MISIUNEA NOASTRĂ:

 • Furnizarea de servicii medicale cu respectarea unor principii de baza:
 • calitate constant  superioară a serviciilor medicale oferite
 • investigaţii anatomopatologice cu costuri eficiente
 • grija crescută pentru pacient si pentru aparţinători cu acordarea respectului cuvenit
 • accesul facil al pacienţilor şi al personalului medical la serviciile medicale oferite.
 • Muncă susţinută pentru realizarea progresului în cunoaşterea medicală prin activităţi de cercetare ştiinţifică
 • Preocuparea pentru realizarea unei activităţi didactice utile studentului medicinist şi a rezidenţilor neurochirurgi şi neurologi.

COLECTIV

 • Şef Laborator - Dr. Gabriela Florenţa Dumitrescu - medic primar anatomopatolog (CV)
 • Prof. Dr. Anca Sava - medic primar anatomopatolog