Prof. Dr. Anca SAVA

 

Laborator de Anatomie Patologică şi Prosectură

Prof. Dr. - Medic primar Anatomie patologică

Specialitate:

1.Doctor medic diploma din 11 - XI - 1992

2.Medic specialist Anatomie patologică, confirmat prin ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 18 din 13. 01. 1998, cu media 9,73, ca urmare a concursului susţinut şi promovat în sesiunea 17. 11. 1997.

3. Medic primar Anatomie patologică, confirmat prin ordinul Ministrului Sănătăţii, nr.971 din 19.09. 2005, cu media 10,00, ca urmare a concursului susţinut şi promovat în sesiunea 22 iunie 2005.

4. Doctor medic stomatolog cu diploma de doctor medic stomatolog din 31.01.2005

Educaţie şi formare:

Absolvent al Facultăţii de Medicină Generală, U.M.F Iaşi 1992

Examen de stat, septembrie 1992 cu diploma de doctor medic din 11-XI-1992

Absolvent al Facultăţii de Stomatologie, U.M.F. Iaşi 2003

Examen de licenţă, septembrie 2003, cu diploma de doctor medic din 31.01.2005.

 

Concursuri şi titluri:

  1. Preparator prin concurs promovat cu media 9,19 - Disciplina de Anatomie Umană, Facultatea de Stomatologie - U.M.F. Iaşi, cu decizia 9754/1-XII-1992
  2. Asistent prin concurs promovat cu media 9,97- Disciplina de Anatomie şi Embriologie, Facultatea de Stomatologie - U.M.F. Iaşi, cu decizia 8795/30 - VI- 1996
  3. Concurs de medic specialist, promovat cu media 9,73, concurs susţinut şi promovat în sesiunea 17.11. 1997.
  4. Concurs de şef de lucrări la Disciplina de Anatomie şi Embriologie a Facultăţii de Stomatologie, promovat în iulie 1998 cu 100 de puncte.
  5. Doctor în Medicină, specializarea Histologie confirmată prin ordinul Ministrului Învăţământului nr. 4090 din 3 iulie 1998.
  6. Concurs de Conferenţiar la Disciplina de Anatomie şi Embriologie a Facultăţii de Stomatologie, promovat în februarie 2002, numită prin Decizia Rectorului U.M.F. Iaşi, nr. 5403 din 29.04.2002.
  7. Concurs de medic primar Anatomie patologică, confirmat prin ordinul Ministrului Sănătăţii, nr.971 din 19.09. 2005, cu media 10,00, ca urmare a concursului susţinut şi promovat în sesiunea iunie 2005.

Membru în:

Societatea Anatomiştilor din România – trezorier între anii 2008 – 2012. Membră a Comitetului Naţional din 2012 până în prezent.
Societatea de Medici şi Naturalişti - Iaşi
Societatea Română de Citologie
Societatea Naţională de Biologie Celulară
Societatea Română de Biomateriale
Uniunea Medicală Balcanică
Association for Dental Education in Europe
Anatomische Gesellschaft – Germania
The American Society for Cell Biology - SUA
        Secretar de redacţie la "Revista Română de Anatomie funcţională şi clinică, macro- şi microscopică şi de Antropologie" a Societăţii Anatomiştilor din România

Cursuri de perfecţionare şi schimburi de experienţă:1.Centenarul "Gr. T. Popa"  - Iaşi - mai 1992
2.Tutorialul internaţional de citologie clinică - Iaşi - mai 1994
3.Primul Simpozion Naţional al Societăţii Anatomiştilor din România,cu participare internaţională, Timişoara, 1 - 3 septembrie 1994
4.Al XXV-lea Simpozion Naţional de Morfologie Normală şi Patologică, Bucureşti, 14 - 15 decembrie 1995.
5.Seminarul Pedagogic Universitar în perioada octombrie 1995 - iunie 1996.
6.Sesiunea jubiliară "30 ani de învăţământ stomatologic ieşean" - 1 martie 1996.
7.Al doilea Simpozion Naţional al Societăţii Anatomiştilor din România, cu participare internaţională, Bucureşti, 15 - 17 octombrie 1996.
8."Ziua Facultăţii de Stomatologie" - ediţia a II-a, Iaşi, 1 Martie, 1997.
9.A XV-a Sesiune Anuală a Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, Arad, 8 - 11 iunie 1997.
10."Ziua Facultăţii de Stomatologie" - ediţia a III-a, Iaşi, 2 Martie, 1998.
11.International Medical Conference for Students and Young Doctors - Lublin, Polonia, 24 - 26 aprilie 1998.
12.Seminarul Internaţional de Stomatologie cu tema "Reabilitarea Orală Complexă", Iaşi, 18 - 20 mai 1998.
13.A XVI-a Sesiune Anuală a Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, Timişoara, 8 - 9 iunie 1998.
14.The III-rd International Congress of Pathophysiology; Official Meeting of the International Society for Pathophysiology; Lahti, Finlanda, 28 iunie - 3 iulie 1998.
15.Metal Elements in Environment, Medicine and Biology - 3-rd International Symposium, Timişoara, România, 26 - 28 octombrie 1998.
16."Ziua Facultăţii de Stomatologie" - ediţia a IV-a, Iaşi, 1 Martie, 1999.
17.XV-th Balkan Medical Days, Iaşi, România, 28 - 30 aprilie 1999.
18.European Congress of Cell Biology, Bologna, Italy, 8 - 11 mai 1999.
19.A Şaptesprezecea Sesiune Ştiinţifică Anuală a Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, Constanţa, România, 10 - 11 iunie 1999.
20.Simpozionul Omagial "120 ani de Învăţământ Superior Medical Ieşean", Iaşi, România, 29 noiembrie - 4 decembrie 1999, în cadrul căruia am participat la simpozionul "Managementul modern al Hiperlipoproteine-miilor" desfăşurat pe 4 decembrie (pentru participarea la acest simpozion se acordă 10 credite). Tot în cadrul acestui simpozion am fost distinsă cu "Diploma de Onoare" pentru contribuţii la formarea primei promoţii a Facultăţii de Bioinginerie Medicală.
21.Simpozionul Internaţional de Stomatologie, Iaşi, România, 3 - 4 decembrie 1999, în cadrul căruia am participat la Cursul Postuniversitar Internaţional de Hipnoză în Stomatologie (pentru participarea la acest curs se acordă 50 credite) şi la Cursul Postuniversitar Internaţional de Parodontologie (pentru participarea la acest curs se acordă 50 credite).
22."Ziua Facultăţii de Medicină Stomatologică" - Iaşi, 1 martie, 2000.
23.Simpozionul "10 ani de învăţământ medical constănţean", Constanţa, România, 6 - 8 aprilie, 2000.
24.The Romanian - Israeli Workshop regarding the Medical Stomatologic Teaching, Iaşi, România, 24 - 25 aprilie, 2000.
25.Al VIII-lea Congres al Societăţii Române de Ştiinţe Fiziologice (SRSF), Iaşi, România, 5 - 7 iunie, 2000.
26.First International Congress of the Romanian Society for Cell Biology, Iaşi, România, 7 - 10 iunie, 2000.
27.ELSO 2000, Geneva, Elveţia, 2 - 6 septembrie, 2000.
28.Mengen und Spuren Elemente, 20 Arbeitstagung, Jena, Germania, 1 - 2 decembrie, 2000.
29.Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi, 14 - 15 decembrie, 2000.
30.A XI-a Ediţie a "Zilelor Sfintei Apollonia", Iaşi, 9 - 10 februarie, 2001.
31."Medicina Stomatologică în prag de mileniu III - priorităţi ieşene" organizată cu prilejul "Zilei Facultăţii de Medicină Stomatologică", ediţia a VI-a, Iaşi, 1 Martie, 2001 (pentru participarea la această manifestare se acordă 25 credite).
32.A III-a Conferinţă Naţională a Societăţii Române de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică; Ziua Medicamentului, ediţia a X-a, Iaşi, 24 - 27 mai 2001. Manifestarea a fost creditată de Colegiul Medicilor din România cu 22,5 puncte.
33.Cursul Postuniversitar de Perfecţionare "De la Biologia Celulară şi Moleculară la Medicina secolului XXI", Bucureşti, 28 mai - 5 iunie 2001, Bucureşti. Cursul a fost creditat de către Colegiul Medicilor din România cu 80 ore EMC.
34.A XIX-a Sesiune Ştiinţifică Anuală a Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, Baia Mare, România, 7 - 10 iunie 2001.
35.Congresul "Droguri, Biomateriale, Echipamente şi Tehnici în Medicina Stomatologică" şi cursul "Biointegrarea Implantelor Orale", Iaşi, 27 februarie - 1 martie 2002. Congresul a fost creditat cu 72 E.M.C.
36.Bursieră a Programului Erasmus: 1 martie 2002 - 1 iunie 2002 la Nancy, Franţa.
37.Al VI-lea Congres Naţional cu participare internaţională a Societăţii Anatomiştilor din România, Iaşi, 29 mai - 2 iunie 2002. Membru al Colectivului de organizare. Număr de credite acordate: 28.
38.The 3-rd National Magnesium Symposium with International Participation, Iaşi, 12 - 14 iunie 2002. Simpozionul a fost creditat cu 15 E.M.C.
39.Mengen- und Spuren Elemente, 21 Arbeitstagung, Jena, Germania, 18 - 19 octombrie, 2002.
40.Profesor invitat al Facultăţii de Medicină din Nancy, Franţa, 27 ianuarie - 26 aprilie, 2003.
41.XVemes Journées Universitaires Francophones de Pédagogie Médicale de la CIDMEF, Nancy, 22 - 25 aprilie, 2003.
42.Profesor la Cursul Internaţional de Chirurgie OMF, Iaşi, iunie, 2003.
43.Journees Roumaines - Belges d'Odonto-Stomatologie, Iaşi, 5 - 8 noiembrie, 2003.
44.Al VII-lea Congres Naţional cu participare internaţională a Societăţii Anatomiştilor din România, Oradea, 27 noiembrie - 30 noiembrie 2003.
45.Mengen- und Spuren Elemente, 22 Arbeitstagung, Jena, Germania, 24 - 25 septembrie, 2004.
46.125 de Învăţământ Medical Ieşean, 1 decembrie 2004.
47. “Perspective moderne în diagnosticul şi tratamentul durerii neuropate”, Iaşi, 4 martie 2005. Cursul a fost creditat cu 8 ore E.M.C.
48.“Zilele Facultăţii de Medicină Dentară”, Iaşi, 4 – 6 martie 2005.
49.Cursul “La therapie moderne dans les lesions vasculaires cerebrales et spinales”, Iaşi, 24 – 27 aprilie 2005. Cursul a fost creditat cu 18,25 ore E.M.C.
50.“Zilele Spitalului Sfânta Treime” Iaşi, octombrie 2005.
51.Al VIII-lea Congres al Societăţii Anatomiştilor din România, Bucureşti, 25 – 27 mai, 2006.Membră a prezidiului. Cursul a fost creditat de către Colegiul Medicilor din România cu 9 Credite Europene.
52.The 2-nd International Congress of the Romanian Society for Cell Biology. The 24-th Annual Session of the Romanian Society for Cell Biology. Iaşi, 7 – 10 iunie, 2006. Membră a Comitetului de Organizare. Cursul a fost creditat de către Colegiul Medicilor din România cu 16 Credite Europene.
53.Zilele Spitalului “Sfânta Treime” Iaşi. Zilele Neurochirurgiei Ieşene.Iaşi, 16 – 18 iunie 2006. Membră a prezidiului şi a Comitetului de Organizare.
54.Mengen und Spuren Elemente, 23 Workshop, Jena, Germania, 26 septembrie, 2006.
55.23 Arbeitstagung der Anatomischen Gesellschaft, Wurzburg, Germania, 27 – 29 septembrie, 2006.
56.102-nd meeting der Anatomischen Gesellschaft, Giesen, Germania, 30 martie – 2 aprilie, 2007.
57.Conferinţa Grupului de Imagistică Secţională, Sighetu Marmaţiei, 31 mai – 2 iunie, 2007. Conferinţa a fost creditată cu 10 ore EMC.
58. Cursul de perfecţionare “Actualităţi în dermatopatologie”, Iaşi, 8 – 12 iunie 2007. Cursul a fost creditat de către Colegiul Medicilor din România cu 30 ore EMC (CMR).
59.Conferinţa Naţională de Radiologie Dento-Maxilo-Facială, ediţia a II-a, Iaşi, 21 – 22 iunie 2007. Membră a Comitetului Ştiinţific.
60. A IV-a Conferinţă Naţională de Citologie Clinică. Al IV-lea Simpozion Instructaj de Citologie Clinică, Iaşi, 2 – 6 iulie 2007.
61. Al VI-lea Simpozion Român de Magneziu cu participare internaţională, Iaşi, 27 – 28 septembrie, 2007. Simpozionul a fost creditat cu 12 ore CME.
62. 47-th Annual Meeting of the American Society for Cell Biology, Washington D.C., SUA, 1 – 5 decembrie 2007.
63. 103-rd Annual Meeting of the Anatomische Gesellschaft, Innsbruck, Austria, 14 – 17 martie 2008. Congresul a fost creditat cu 16 puncte CME din partea Austrian General Medical Council (DFP der OAK).
64. Congresul Internaţional „Zilele Medicinei Dentare Ieşene” – martie 2008. Membră a Comitetului Ştiinţific şi a Comitetului de Organizare.
65. Al IX-lea Congres Naţional al Societăţii Anatomiştilor din România cu participare internaţională, Iaşi, 22-24 mai 2008. Organizator. Secretar General al Congresului. Membru al Prezidiului.
66. A XXVI-a Sesiune Ştiinţifică Anuală a Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, Cluj-Napoca, 12 – 15 iunie 2008.
67. Workshop-ul cu participare internaţională: „Biomaterialele şi ingineria tisulară”, Suceviţa, 26 – 29 iunie 2008.
67. 25. Arbeitstagung der Anatomischen Gesellschaft, Wurzburg, Germania, 24 – 26 septembrie 2008.
69. Al 5- lea simpozion al Asociaţiei Române de Anatomie Clinică, Constanţa, 16 – 18 octombrie 2008. Membră a Comitetului de Organizare.
70. 3-rd International Conference „Biomaterials and Medical Devices” BiomMedD’2008, Bucureşti, 13 – 16 noiembrie 2008.
71. Congresul Internaţional „Zilele Medicinei Dentare Iaşi – Chişinău”, 1 – 4 aprilie 2009. Membră a Comitetului Ştiinţific Local.
72. Al X-lea Congres Naţional al Societăţii Anatomiştilor din România cu participare internaţională, Târgu Mureş, mai 2009.
73. Congresul Internaţional „Zilele Medicinei Dentare Iaşi, 30 aprilie – 2 mai 2010.
74. Simpozionul „Neurooftalmologia – actualităţi”, Iaşi, aprilie 2010.
75. Al XI-lea Congres Naţional al Societăţii Anatomiştilor din România cu participare internaţională, Constanţa, mai 2010.
76. Ediţia a III-a a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi – Chişinău. Al 3-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie, Iaşi 14 – 16 martie 2011. Membră a Comitetului Ştiinţific. Diploma de excelenţă pentru contribuţiile ştiinţifice valoroase şi valenţele academice conferite Ediţiei a XV-a a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi – Chişinău „Trecut, Prezent şi Viitor în Medicina Dentară”.
77. Al XII-lea Congres Naţional al Societăţii Anatomiştilor din România cu participare internaţională, Cluj, mai 2011.
78. 28. Arbeitstagung der Anatomischen Gesellschaft, Wurzburg, Germania, 28 - 30 septembrie 2011.
79. Al XIII-lea Congres Naţional al Societăţii Anatomiştilor din România cu participare internaţională, Constanţa, mai 2012.
80. Al XIV-lea Congres Naţional al Societăţii Anatomiştilor din România cu participare internaţională, Timişoara, mai 2013. Membră a Comitetului Naţional de Organizare.
81. Congresul European de Anatomie Clinică, Lisabona, Portugalia,  25 / 29 iunie 2013.
82. 30. Arbeitstagung der Anatomischen Gesellschaft, Wurzburg, Germania, 26 - 28 septembrie 2013.
83. Al XV-lea Congres Naţionaş al Societăţii Anatomiştilor din România cu participare internaţională, Craiova, mai 2014. Membră a Comitetului Naţional de Organizare.

Cărți publicate din 2012 până în prezent:

Anatomia şi Fiziologia Omului. Culegere de teste pentru admitere.
Simona Slătineanu, D. Păduraru, Anca Sava.
Editura „Gr. T. Popa” Iaşi, 2012

Anatomia descriptivă şi clinică a organelor de simţ.
Dumitru Păduraru, Anca Sava, Laurian Frâncu, Cristinel Stan
Editura „Gr. T. Popa” Iaşi, 2012

Anatomia şi Fiziologia Omului. Culegere de teste pentru admitere. Ediţie revizuită şi adăugită.
Simona Slătineanu, D. Păduraru, Anca Sava, Lăcrămioara Şerban.
Editura „Gr. T. Popa” Iaşi, 2013

Anatomia şi Fiziologia Omului. Culegere de teste pentru admitere. Ediţie revizuită şi adăugită
Simona Slătineanu, D. Păduraru, Anca Sava, Lăcrămioara Şerban.
Editura „Gr. T. Popa” Iaşi, 2014.

Articole publicate din 2012 până în prezent:

Rusu, MC; Loreto, C; Sava, A; Manoiu, VM; Didilescu, AC. Human adult dental pulp CD117/c-kit-positive networks of stromal cells, FOLIA MORPHOLOGICA, 2014, 73(1): 68-72
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24590525

Sorodoc, V; Sorodoc, L; Ungureanu, D; Sava, A; Jaba, IM. Cardiac Troponin T and NT-proBNP as Biomarkers of Early Myocardial Damage in Amitriptyline-Induced Cardiovascular Toxicity in Rats, INTERNATIONAL JOURNAL OF TOXICOLOGY, 2013, 32(5): 351-357
http://ijt.sagepub.com/content/early/2013/09/20/1091581813503888.abstract

Sava, A; Dumitrescu, G; Haba, D; Hodorog, D; Mihailov, C; Sapte, E. The Fahr syndrome and the chronic lymphocytic thyroiditis, ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, 2013, 54(1): 195-200
http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/540113195200.pdf

Sava, I; Sava, A; Sapte, E; Mihailov, C; Dumitrescu, G; Poeata, I; Sava, F; Haba, D. Intraventricular metastatic clear cell renal carcinoma, ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, 2013, 54(2): 447-450
http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/540213447450.pdf

Costea, CF; Petraru, D; Dumitrescu, G; Sava, A. Sebaceous carcinoma of the eyelid: anatomoclinical data, ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, 2013, 54(3): 665-668
http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/540313665668.pdf

Luchian I, Martu I, Tatarciuc M, Sava A, Martu S. Utilization of 940 nm wavelength diode lasers and the morpho-histological modifications in periodontal tissues, INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL DENTISTRY, 2013, 17(3): 225-228
http://www.ijmd.ro/articole/320_49_pdfsam_IJMD%203-2013%20web.pdf


Prisacaru, AI; Andritoiu, CV; Andriescu, C; Havarneanu, EC; Popa, M; Motoc, AGM; Sava, A. Evaluation of the wound-healing effect of a novel Hypericum perforatum ointment in skin injury, ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, 2013, 54(4): 1053-1059
http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/54041310531059.pdf

Jatariu, ANJ; Holban, MN; Peptua, CA; Sava, A; Costuleanu, M; Popa, M. Double crosslinked interpenetrated network in nanoparticle form for drug targeting-Preparation, characterization and biodistribution studies, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 2012, 436(1-2): 66-74
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.elsevier-a716368e-cb78-31ad-9dc8-b87d0ee88ffe

Sava, A; Furnica, C; Petreus, T; Chistol, RO; Motoc, AGM. Trigeminal nerve: MRI anatomy and case presentation of trigeminal neuralgia due to arterial compression, ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, 2012, 53(4): 1097-1102
http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/53041210971102.pdf


Articole BDI publicate din 2012 până în prezent

Ciupilan C, Scutariu M, Paduraru D, Sava A. Histological aspects on the use of retinoic acid in rats, REVISTA ROMANA DE ANATOMIE FUNCTIONALA SI CLINICA, MACRO- SI MICROSCOPICA SI DE ANTROPOLOGIE, 2014, 13(1): 40-45
http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/54041310531059.pdf

Dumitrescu G, Sava A, Ciobanu D, Butcovan D, Ursulescu C, Haba D, Popescu E, Poeata I. Cervical squamous cell carcinoma metastases to the brain, skin and upper jaw. Case presentation and literature review, REVISTA ROMANA DE ANATOMIE FUNCTIONALA SI CLINICA, MACRO- SI MICROSCOPICA SI DE ANTROPOLOGIE, 2013, 12(1): 49-55
http://revanatomie.ro/ro/2013/2013-1/pdf/10.pdf

Costea CF, Sava A, Dumitrescu G. Clinical diagnosis criteria applied to malignant choroidal melanoma and importance of anatomopathological examination, REVISTA ROMANA DE ANATOMIE FUNCTIONALA SI CLINICA, MACRO- SI MICROSCOPICA SI DE ANTROPOLOGIE, 2013, 12(1): 78-81
http://revanatomie.ro/ro/2013/2013-1/pdf/15.pdf

Sava A, Scutariu M. Functional anatomy of the temporo-mandibular joint (ii), REVISTA MEDICO-CHIRURGICALA A SOCIETATII DE MEDICI SI NATURALISTI IASI, 2012, 116(4): 1213-1217
http://www.revmedchir.ro/uploads/1/5/7/2/15722076/45_c_46_anca_sava_md_act_1213-1217.pdf

Sava A, Scutariu MM. Functional anatomy of the temporomandibular joint (i), REVISTA MEDICO-CHIRURGICALA A SOCIETATII DE MEDICI SI NATURALISTI IASI, 2012, 116(3): 902-906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23272550

Taranu T, Sava A, Paduraru D, Nedelcu A, Perianu L, Moraru M, Vasilescu A, Tarcoveanu E. Clinical, histopathological, immunohistochemical and therapeutical aspects of the heterotopic accessory pancreas in the proximal gastrointestinal tract, REVISTA ROMANA DE ANATOMIE FUNCTIONALA SI CLINICA, MACRO- SI MICROSCOPICA SI DE ANTROPOLOGIE, 2012, 11(3): 310-320
http://revanatomie.ro/ro/2012/2012-3/pdf/11.pdf

Sava A, Dumitrescu G, Mihaila D, Paduraru D, Dimitriu G, Haba D. Advanced Coats’ disease – case presentation, REVISTA ROMANA DE ANATOMIE FUNCTIONALA SI CLINICA, MACRO- SI MICROSCOPICA SI DE ANTROPOLOGIE, 2012, 11(1): 62-0
http://revanatomie.ro/ro/2012/2012-1/11.htm