Dr. Carmen FILIP

Clinica de Neurologie


Medic neurolog clinician; Neurolog recuperare neuromotorie

Activitatea profesională:

1988 → prezent

Şef de lucrări neurologie - Catedra de Neurologie a U.M.F. ”Gr. T. Popa” Iaşi.

 • Medic neurolog primar - Clinica de Neurologie a Spitalului de Urgenţe "Profesor N. Oblu" Iaşi;
 • Doctor în ştiinţe medicale;
 • Specialist acupunctură.
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi, Facultatea de Medicina Dentară, Catedra de Neurologie; Bdul. Independenţei Iaşi; 
 • Spitalul Clinic de Urgenţe „Profesor N. Oblu”, Strada Ateneului nr 2, Iaşi, România.
 

Educaţie şi formare:

1988 → prezent

 • Diplomă de  medicină medicină generală - 02.11.1988;
 • Medic stagiar - Medicină generală adulţi la Spitalul de Urgenţă Iaşi (1988-1991);
 • Medic Secundar Neurologie prin concurs confirmat prin O.M.S. nr. 1441/1991 (oct.1991) – Clinica 1 Neurlogie, Spital nr. 3 Iaşi
 • Prepator – Neurologie, Decizie rectorat din 16.01.1991, Facultatea de Medicină Generală;
 • Medic Specialist Neurolog prin concurs O.M.S. nr. 240/1994 (februarie 1994) – Clinica 1 Neurologie, Spital nr. 3 Iaşi;
 • Asistent Universitar Neurologie U.M.F. Iaşi, (martie 1994) Facultatea de Medicină Generală;
 • Medic Primar Neurolog O.M.S. nr. 694/1998 - martie 1999 Spitalul de Urgenţe „Sfânta Treime”„ Iaşi, Clinica 2 Neurologie;
 • Şef Lucrări Neurologie – Departament medicină internă, Facultatea de Medicină Dentara, U.M.F., Iaşi - octombrie 1999;
 • Doctor în ştiinţe medicale (iunie 2001) Teză doctorat "Cercetări clinicomorfologice în distrofii musculare progresive" Coordonator: PROF. DR. GIOCONDA DOBRESCU (1998-2001), finalizata in 2001
 • Specialist în acupunctură, curs Roma, 1991;
 • Curs post universitar de perfecţionare „Patologia trunchiului cerebral"  18-22.04.2005;
 • Coordonator a doua cursuri post-universitare de neurologie Facultatea de Medicină Dentară 2004;

GRANT cercetare CEEX (membru cercetator) 46/2005 „Sistem automat de diagnostic paraclinic în sindromul disfuncţional al aparatului stomatognat”.

Limbi străine:

 • Engleză
 • Franceză

Competenţe şi abilităţi sociale:

 • Spirit de echipă;
 • Autodidact;
 • Profesionalism;
 • Socializare;
 • Seriozitate;
 • Perseverenţă.

Membru al asociațiilor profesionale:

 • Societatea de Medici şi Naturalişti Iaşi
 • Societatea Română de Neurologie
 • Societatea Română de Psiho - Neuro - Endocrinologie
 • Fundaţia „Stroke Prevention – ATMA”
 • Societatea Română de Medicină Stomatologică
 • Societatea de Neurologie Iaşi - Chişinău (1994)
 • Asociaţia Neurologilor din Moldova

ACTIVITATE DE CERCETARE

 

 •  Teză doctorat "Cercetări clinicomorfologice în distrofii musculare progresive", Coordonator: PROF. DR. GIOCONDA DOBRESCU (1998-2001), finalizata in 2001
 •  GRANT CERCETARE "CEEX" (46/2005)

"Sistem automat de diagnostic paraclinic în sindromul disfuncţional al aparatului stomatognat" (membru cercetare);

 •  2001-2002: "Prevalenţa AVC ischemic în grupele de populaţie cu risc" – studiu statistic;

"Clinica şi morfologia muşchiului distrofic".

 

CURSURI  POSTUNIVERSITARE:

 • Curs de "Medicină Tradiţională" (Acupunctură), cu durata de 1 lună/an – 1990, 1991→ Centrul de Acupunctură – Bucureşti;
 • Curs de Specialitate în Neurologie (1.II-31.XII.1991), (media 10);
 • Bursă de specialitate în Acupunctură (6 luni) prin concurs →Bucureşti 1991, desfăşurată la ROMA în cadrul INSTITUTULUI  DE MEDICINĂ TRADIŢIONALĂ "Giusseppe Tucci" – prof. ANDREANO  NICOLLA, prof. GENG  JUNZING (CHINA);
 • "Actualităţi în bolile cerebrovasculare" – Iaşi, aprilie-mai 1999;
 • Coordonator –două cursuri postuniversitare – 2004 Clinica Neurologie, Fac. Medicină Dentară.

 

DIPLOME OBŢINUTE

 • Diplomă de doctor medic în medicină generală;
 • Diplomă de medic stagiar;
 • Diplomă de medic secundar neurolog;
 • Diplomă de medic specialist neurolog;
 • Diplomă de preparator neurologie Facultatea Medicină Generală;
 • Diplomă de asistent universitar U.M.F. Iaşi;
 • Diplomă de confirmare medic primar în specialitatea neurologie;
 • Diplomă de şef de lucrări neurologie, Facultatea de Medicină Stomatologică;
 • Diplomă de doctor în ştiinţe medicale („Cercetări clinico-paraclinice în distrofia musculară progresivă”);
 • Certificat De Participare  la realizarea revistei "ACTA NEUROLOGICĂ MOLDAVICA" (volum XI), (Soc. Medici şi Naturalişti) Iaşi;
 • Certificat De Participare la realizarea revistei  "ACTA NEUROLOGICĂ MOLDAVICA" (volum XII), (Soc. Medici şi Naturalişti) Iaşi.

CĂRȚI PUBLICATE:

 • "Managementul durerii dentare" (coautor), 1999, 3 capitole: "Nevralgia de trigemen", "Diagnostic pozitiv şi diferenţial al durerii odontale", "Contraindicaţii ale anesteziei locoregionale în pulpopatii", Colecţia Medicală "ATMA" –edit. Contact  International;
 • "Neurologie stomatologică" (coautor), Ed. Fundaţiei Apollonia, 2000;
 • Monografie "Ghid de diagnostic în distrofiile musculare progresive", 2001;
 • "Neurologie pediatrică" (coautor), – curs Ed. Contact  International, 2001-2002;
 • "Nervii cranieni în practica neurologică"(autor), 2004, Ed. Tehnopress;
 • "Maladiile neurologice şi disfuncţiile oro-faciale" (coautor), Junimea 2006;

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE COMUNICATE ŞI PUBLICATE, CĂRŢI PUBLICATE:

a.      COMUNICATE:

  
1.     "HTA şi atacurile ischemice tranzitorii în sistemul V.B."(vol. Consfătuire Naţională de neurologie, Timişoara, mai 1992);
2.    "Aportul CT în diagnosticul etiologic al epilepsiei cu debut tardiv", Conf. Naţională de Neurologie, Bucureşti – octombrie, 1993;
3.    "Variaţiile potenţialelor evocate, funcţie de vârstă şi sex", Conf. Naţională de Neurologie, Bucureşti – octombrie, 1993;
4.    "Sindroame  labirintice de cauză toxică medicamentoasă – mecanisme fiziopatologice", Conf. Naţională de Neurologie, Bucureşti – octombrie, 1993;
5.        "Tratamentul prin electroacupunctură al durerii în neurologia esenţială de trigemen şi algii vasculare ale feţei" Conf. Naţională de Neurologie, Bucureşti – octombrie, 1993;
6.    "Biomecanica coloanei vertebrale cervicale;
7.    "Date epidemiologice şi de profilaxie a stroke", Consfătuirea a 16a  a Neurologilor din Moldova, Piatra Neamţ 1994;
8.    "Manifestări neurologice în malformaţiile coloanei cervicale", Consfătuirea a 16a  a Neurologilor din Moldova, Piatra Neamţ, mai 1994;
9.    "Cercetări electrofiziologice ale activităţilor bioenergetice umane induse prin acupunctură", Al 39-lea Congres german de explorări EEG – septembrie 1994;
10.    "Tratamentul spasticităţii din scleroza multiplă, prin electroacupunctură", Conf. Naţională de Neurologie, Cluj Napoca, octombrie, 1994;
11.     "Aspecte clinice, EMG, viteza de conducere motorie şi reflex "H" în nervii periferici din Polineuropatiile hipertiroidienilor", Octombrie 1996, Braşov;
12.     "Particularităţi de diagnostic a unui meningiom de aripă sfenoidală – caz clinic"; I Congres de Neurooftalmologie, Zilele Spitalului "Sf. Treime", noiembrie 1996;
13.    "Manifestări oftalmologice în scleroza multiplă", I Congres de Neurooftalmologie, Zilele Spitalului "Sf. Treime", noiembrie 1996;
14.     "Morbiditatea şi mortalitatea prin AVC – studiu clinico-statistic", Conf. Naţională de Neurologie, Predeal, Pârâul Rece, octombrie 1996;
15.    "Incidenţa afecţiunilor cardiace în etiologia infarctelor lacunare", "First Stroke Congres ANM", septembrie, 1997, Iaşi;
16.      "Corelaţii clinico-radiologice în infarctele lacunare", "First Stroke Congres ANM", septembrie 1997, Iaşi;
17.    "Corelaţii clinico-imagistice în infarctele lacunare", Ziua U.M.F. Iaşi, 12 decembrie 1997;
18.      "Singultus în sindroamele ischemice de trunchi cerebral", Zilele Medicale ale Spitalului Recuperare, martie 1998;
19.     "Corelarea datelor clinico-imagistice în diagnosticul hemoragiilor cerebrale lobare", Zilele Medicale ale Spitalului Recuperare, martie 1998;
20.    "Date generale privind histologia, histochimia şi electromicroscopia testului muscular striat", U.S.S.M.,  22.I.1998;
21.     "Etiologia şi aspectele clinice în miopatii degerative", U.S.S.M., 19.II.1998;
22.     "Aspecte morfologice ale miopatiilor degenerative", U.S.S.M.,  12.III.1998;
23.       "Aspecte clinice şi paraclinice particulare în D.M.P.", Referat U.S.S.M., 1999;
24.     "Complicaţiile neurologice şi nonneurologice ale infarctelor de trunchi cerebral", octombrie – noiembrie, 1998, Bucureşti;
25.     "Mononeuropatiile din D.Z.", Congres de diabetologie, 1998, Iaşi;
26.     "Tulburări oculomotorii în scleroza multiplă", octombrie-noiembrie, 1998, Bucuresti;
27.       "Diabetul zaharat – consideraţii privind incidenţa mononevritelor", Zilele Spitalului "Sfânta Treime" Iaşi, octombrie 1998, 26 ani de activitate;
28.       "Consideraţii privind factorii de risc în scleroza multiplă – studiu clinic"- Zilele Spitalului "Sfânta Treime" Iaşi, octombrie 1998;
29.      "Studiul clinico-statistic asupra morbidităţii şi mortalităţii prin AVC în perioada 1993-1998", Zilele Spitalului "Sfânta Treime" Iaşi, octombrie 1998;
30.     "Corelaţii clinico imagistice în diagnosticul hemoragiilor cerebrale supratentoriale", Zilele Spitalului "Sfânta Treime" Iaşi, octombrie 1998;
31.     "Tremorul palatal  sistemic şi esenţial" (coautor), Simpozion Boli Sistemice în teritoriul Stomatognat – 120 ani U.M.F. Iaşi – 3 decembrie 1999;
32.       "Hemispasmul facial familial" (coautor),  120 ani U.M.F. Iaşi – 3 decembrie 1999;
33.    "Investigaţii în diagnosticul paraclinical al distrofiilor musculare progresive" Actualităţi în ştiinţele neurale, Iaşi, noiembrie 2000;
34.      "Perspective şi diagnostic în tremorul palatal esenţial şi simptomatic", Ziua Facultăţii de Stomatologie, martie 2001;
35.      "Perspective noi de investigaţii în distrofiile musculare progresive" Ziua Facultăţii de Stomatologie, martie 2001;
36.     "Posibilităţi de analgezie prin acupunctură şi electropunctură în tratamentul nevralgiei esenţiale de trigemen" (Clinica Neurologie I) 1998, Bucuresti.
37.     „Accidentul vascular cerebral la pacientii cu tumori cardiace discutii pe marginea a doua cazuri clinice” – zilele spitalului „Prof. Dr. N. Oblu” Iasi, octombrie 2014
38.    „Implicatiile miopatiilor cu atingere cefalica in disfunctii oro-faciale” - zilele spitalului „Prof. Dr. N. Oblu” Iasi, octombrie 2014

 

      b. LUCRĂRI PUBLICATE INTEGRAL:

1.    "Structuri anatomice şi neurofiziologice ale afectivităţii", Rev. "ACTA NEUROLOGICA MOLDAVICA" 1999, 7, 1 (16), 77-79;
2.    "Durerea trigeminală primitivă – date anatomice şi fiziologice", Rev. "MEDICINA STOMATOLOGICĂ" 1999, NR. 3;
3.    "Malformaţii ale sarnierei occipito vertebrale, asociate cu anomalii ale aparatului stilo-hioidian în Clinica neurologică", Rev. "ACTA NEUROLOGICA MOLDAVICA" 1999, 7, 2 (17), 152-154;
4.    "Clinica Durerii Dentare", Rev. "ACTA NEUROLOGICA MOLDAVICA" 1999, 7, 2 (17), 109-118;
5.    "Corelaţii clinico-imagistice în infarctele lacunare", Rev. "Medico-Chirurgicală", Soc. Med. Nat. 1998, vol. 102, nr. 3-4;
6.    "Singultusul în sindroame ischemice de trunchi cerebral", Rev. "ACTA NEUROLOGICA MOLDAVICA" nr. 3/1999;
7.    "Date epidemiologice şi clinico statistice privind distrofiile musculare progresive", 2001 (în revista de specialitate);
8.    "Morfopatologia muşchiului distrofic", Revista de histopatologie balcanică  "Ghid de diagnostic în distrofiile musculare progresive" (monografie);
9.    "Musculosketal – pain – pain in the Bock, Neck and Extremities", publicat în "The Journal of Meadache and Pain" 2001-2002;
10.  "Results of Traditional Chinese Methods in trigeminal - neuralgia" publicat în "The Journal of Meadache and Pain" 2001-2002;
11.    "Mişcări involuntare, tremorul – mecanisme fiziopatogenice, clasificare, etiologie", Acta Neurologica Moldavica 1999, vol. 7, nr. 3, 245-250;
12.      "Tremorul, incidenţă, clasificare, diagnostic clinic", Acta Neurologica Moldavica 2000, vol. 8, nr. 1: 11-14;
13.     "Tremorul palatal esenţial şi simptomatic", Acta Neurologica Moldavica 2000, vol. 8, nr. 1: 65-67;
14.      "Hemispasmul facial familial",  Acta Neurologica Moldavica 2000, vol. 8, nr. 1: 68-69;
15.        "The incidence of risk factors of ischemic stroke in Young Adults",  Revista Română de Stroke, 2000, vol. 3, nr. 1: 49-50

16. "Diagnostic clinic imagistic în medicina stomatologică - meningioame", Vol. "Droguri, biomateriale şi tehnici în medicina stomatologică", vol. I, p, 339-341, Iaşi 2002;
17.     "Consideraţii asupra leziunilor parodontale în epilepsie", Vol. "Droguri, biomateriale şi tehnici în medicina stomatologică", vol. II, p, 319-320, Iaşi 2002;
18.   "Cerebral Reactivity for Stomatological Medicine", Vol. "Droguri, biomateriale şi tehnici în medicina stomatologică", vol. II, p, 132-137, Iaşi 2002;
19.      "Durerea facială în clinica neurologică", Revista Medico-Chirurgicală 2003, 107, 4: 78-87;
20.     "Hipertensiunea intracraniană benignă idiopatică", în vol. Zilele Facultăţii de Medicină Dentară, ed. IX-a 2005, 520-521;
21.      "Miotonia Steinert în patologia neurologică oro-facială", în vol. Zilele Facultăţii de Medicină Dentară, ed. IX-a 2005, 535-537;
22.    "Clinica durerii dentare", Rev. Med. Chir. 2005, 109, 3 (suppl.3): 32-42.

PARTICIPĂRI (LA CONFERINŢE, CONGRESE, SIMPOZIOANE) LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ŞI LA REALIZĂRI REVISTE

A.      NAŢIONALE:
1.         Sesiuni ştiinţifice a cercurilor studenţeşti – U.M.F. Iaşi, Cluj, Tg. Mureş, Craiova  (în studenţie).
2.         Sesiuni ştiinţifice a cadrelor didactice – anual – U.M.F. Iaşi.
3.         Zilele Medicale ale spitalului "Sf. Treime" 22.10.1992 – Iaşi.
4.         Consfătuirea Naţională de Neurologie 29-30.30.09.1993 – Bucureşti.
5.          A X-a Consfătuire a Neurologilor din Moldova / al III-lea Simpozion Iaşi – Chişinău – 6-7.03.1993 Piatra Neamţ ("Date epidemiologice şi de profilaxie a stroke").
6.         Conferinţa Natională de Neurologie, Cluj-Napoca – X- 1994.
7.          Consfătuirea Naţională de Neurologie 6-7.10.1995 – Piatra Neamţ.
8.          Conferinţa Natională de Neurologie, Predeal – Pârâul Rece, 17-19 oct. 1996.
9.          Primul Congres de Neuro-oftalmologie  - Zilele Ştiinţifice ale Spitalului "Sf. Treime" 14-16.XI.1996 – Iaşi.
10.      First Stroke Congres / Al V-lea Simpozion Iaşi – Chişinău. A XXVa  aniversare a Spitalului "Sf. Treime", 25-27.09.1997 – Iaşi.
11.      Al XXII-lea Congres Naţional al Societăţii de Neurologie, 7-9.05.1998.
12.      Zilele Medicale ale Spitalului de Recuperare Iaşi 25-26.03.1998 – Iaşi.
13.      Consfătuirea Regională de Dermatologie – Zilele "Gh. Năstase", 11-13.06.1998 Iaşi.
14.      Zilele Medicale ale Spitalului "Sf. Treime" 11-13.10.1998 – Iaşi.
15.      Prima Conferinţă Naţională de Stroke  4-6.11.1998 – Bucureşti.
16.      Congres de diabetologie, Iaşi 1998.
17.      Consfătuirea Naţională a R.P.N.E.S. – Arad 2001.
18.      Ziua Facultăţii de Medicină Stomatologică – 2002.
19.      Conferinţa Naţională de Stroke – Craiova, oct. 2001.
20.      Congresul Societăţii Europene de Neurologie.
21.      Congresul Naţional al II-lea al Societăţii de Neurologie – Bucureşti 2004.
22.      Congresul Naţional al III-lea al Societăţii de Neurologie - Bucureşti mai 2005.
23.      Congresul Naţional al IV-lea al Societăţii de Neurologie - Bucureşti mai 2006.
24.      Congresul Naţional al VII-lea al Societăţii de Neurologie - Bucureşti mai 2009.
25.      Congresul I al Societăţii de nutriţie din România – Iaşi, aprilie 2006.
26.      S.N.R. –Program Educaţional pentru managementul Epilepsiei "Epi-Expert" 2004.
27.      Zilele Facultăţii de Medicină Dentară – Iaşi martie 2005.
28.      2nd Congress in Diabetic Neuropathy, 16-18 Oct 2014, Bucuresti
29.      Zilele Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu” Iasi, martie, octombrie 2014.

   

CONFERINŢE:

 1. "A III-a Conferinţă Naţională de Stroke" – Constanţa, septembrie 2000.
 2.  "Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa"Iaşi" – noiembrie 25-29, 2003.
 3.  "Conferinţa Naţională a SRN" – Bucureşti, iunie 2000.
 4.  "Conferinţa Naţională de Neurologie a SRN" – Bucureşti, 29.X.-1.XI.2003.
 5.  "A 3-a Conferinţă Naţională de Scleroză Multiplă cu participare INTERNAŢIONALĂ", 9-11 octombrie, Iaşi 2008.
 6.  "A VI-a Conferinţa Naţională de S.M." Iasi 24-25.XI.2011.
 7.  "Conferinţa medicilor neurologi din Moldova" Gura Humorului – aprilie 2003.
 8.  "Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi" 20-22 martie 2008, Iaşi.
 9.  Conferinţa "Actualităţi în neuroştiinţe" Iaşi – 14-16.02.2008.
 10.  Conferinţa "Strategii terapeutice moderne în rezolvarea leziunilor vasculare cerebrale" Iaşi – ianuarie 2013.
 11.  Consfătuirile anuale de Neurologie: Bucureşti 1990, Timişoara 1992, Piatra Neamţ 1995, Bucureşti 2000.
 12.  Consfătuirile naţionale ale RPNES: Constanţa 2000, Arad 2001.
 13.  Ziua Facultăţii de Medicină Stomatologică, Iaşi 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
 14.  Congresul naţional de Neuroendocrinologie, Bucureşti 1996, Bucureşti 1999.
 15.  Zilele Sfintei Apollonia, Iaşi 1996, 1997, 1998.
 16.  Conferinţa naţională de stroke, Bucureşti 1998, Piatra Neamţ 1999, Constanţa 2000.


SIMPOZIOANE:

A.     NAŢIONALE:

 1. Al II-lea Simpozion Naţional de Corticoterapie – Societatea Română de farmacologie – Bucureşti martie 2002.
 2. Al VIII-lea Simpozion naţional "Actualităţi în diagnosticul epilepsiei" – Bucureşti.
 3.  "Paradigme în boala Parkinson" (trecut şi viitor terapeutic) – 14.12.2001 (CMR).
 4. "Neurontin -  tratament specific al durerii neuropate"  Iaşi – iunie 2002 (CM Iaşi).
 5. "Actualităţi în diagnosticul si tratamentul neuropatiilor periferice" (iunie 2003) Sinaia.
 6. "Managementul eficient al dementelor  Foais - Donepezil" (25.02.2005) Iaşi (CMR).
 7. "Valenţe terapeutice Noi în Neuroprotecţie" (03.2005 Iaşi), (CMR).
 8. "Al IX-lea Simpozion de Neurologie" Iaşi (26-29.X.2005).
 9. "UNIVERSITY PROGRAM – epilepsie şi boală Parkinson" (CMR) 2006.
 10. "Particularităţi terapeutice în Boala Parkinson" Iaşi noiembrie 27-2006 (SNR).
B.     INTERNAŢIONALE:
1994 (septembrie)Al 39-lea Congres German de explorări EEG;
1997 (septembrie) Iaşi - "First Stroke Congres ANM".
Simpozioanele de neurologie Iaşi – Chişinău:

-       Iaşi 1990;

-       Chişinău 1991;

-       Iaşi 1992;

-       Chişinău 1993;

-       Iaşi 1994;

-       Chişinău 1995;

-       Iaşi 1997;

-       Chişinău 1999;

-       Iaşi 2001- septembrie;

-       Iaşi – octombrie 2009.

 1. "State of the art symposium diabetic neuropathy"

The Ist Romanian –Hungarian Meeting on Diabetology, Cluj-Napoca – România, mai 20, 1999.

 1. "First international Congress Developed under the Aegis of the European Society of Dental Pharmacology and Dental Materials" februarie 2002 Iaşi

-       Stomatological Medicine Faculty Days 6th edition

-       Congres "Droguri, Biomateriale, Echipamente şi Tehnici în Medicina Stomatologică".

 1. 9th Congress of the European Federation on Neurological Societies Athens, Greece – septembrie 2005.
 2. Second International Conference "Advances in Clinical Neuroimunology" mai-iunie 2010, Gdansk Poland.
 3. A Va Conferinţă Naţională de S.M. cu participare internaţională, Iaşi XI 2010.
 4. A IX- a Conferință Națională de Scleroză Multiplă cu participare internațională, Iași 24-26 octombrie 2014.