Dr. Gabriela Florenta DUMITRESCU

Medic primar anatomopatolog, coordonator - Laboratorul de Anatomie patologică

Documente:

Activitatea profesională:

 • 2000 – în prezent - Medic primar anatomie patologică, Spitalul Clinic de urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu”
 • 1997 -2000  Medic specialist anatomopatolog, coordonator al Laboratorului de Anatomie Patologică,  Spitalul Clinic de urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu”
 • 01.04.1994 – 31.12.1996 Asistent universitar Catedra de Morfopatologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa”
 • 15.10.1992-01.04.1994 Medic secundar anatomopatolog Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale Iaşi
 • 01.04.1992 - 14.10.1992  Medic medicină generală Spitalul Judeţean Vaslui
 • 01.04.1991 - 01.04.1992 Medic intern Clinica I Cardiologie, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Spiridon”
 • 01.12.1990 - 01.04.1991 Medic stagiar Clinica I Cardiologie, Spitalul Clinic de urgenţă „Sfântul Spiridon”


 Educaţie şi formare:

 • 2000 Medic primar, specialitatea Anatomie patologică, prin examen promovat cu media generală 10 (zece)
 • UMF „Carol Davila” Bucureşti, Ministerul Sănătăţii, România
 • 1999 Doctor în Medicină, specialitatea anatomie patologică - Teza de doctorat cu titlul: „Factori de malignitate şi prognostic în astrocitoamele cerebrale”
 • 1995 Medic specialist, specialitatea Anatomie Patologică, prin examen promovat cu media 9.23
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi, Facultatea de Medicină
 • 1992 Medic secundar, specialitatea Anatomie patologică, prin examen promovat cu media 6.50
 • Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale Iaşi
 • 1984 – 1990 Diploma de Doctor-medic, specializarea Medicină Generală, cu nota 10 (zece) la examenul de diplomă Lucrare de licenţă cu titlul: „Probleme de diagnostic şi tratament în tuberculoza uro-genitală”
 • 1979 – 1983 Liceul de Matematică – Fizică „Ion Minulescu”, Slatina

Activitate medicală:  

 • peste 11.000 de diagnostice anatomopatologice efectuate pe mai mult de 70.000 de lame histopatologice de la biopsii chirurgicale şi autopsii, din care peste 5.000 diagnostice anatomopatologice de tumori cerebrale  efectuate pe aproximativ 30.000 lame histologice
 • peste 1.500 de diagnostice citopatologice intraoperatorii stabilite pe aproximativ 8.000 de frotiuri.
 • Peste 1.200 de autopsii

Activitate ştiinţifică şi de cercetare:

 • Lucrări publicate în reviste de specialitate: 71 (16 prim autor)
 • Lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale: 109 (25 prim autor; 25 prezentate la congrese internaţionale în străinătate)
 • Capitole de cărţi:  3
 • Proiecte de cercetare: 2

Cursuri de perfecţionare:   

 • Primul Tutorial Internaţional de Citologie Clinică, UMF „Gr. T. Popa”, Iaşi, 10-12 mai 1994,
 • Continuing Medical Education Course: Problem Oriented Case Studies in Surgical Pathology, May 4-7, 1995, Mayo Foundation Rochester, Minnesota
 • Al II-lea Tutorial Internaţional de Citologie Clinică şi Colposcopie, UMF „Gr. T. Popa”, Iaşi, 18-21 iulie 1996
 • Programul Educaţional pentru Managementul Epilepsiei : Epi-Expert. Aspecte clinice fundamentale ale epilepsiei, Iaşi, 2003
 • Programul de Educaţie Medicală Continuă - Cursul La thérapie moderne dans les lesions vasculaire cerebrales et spinales”, Iaşi, 24-27 aprilie 2005,
 • Programul de Educaţie Medicală Continuă - Cursul: „Perspective moderne în diagnosticul şi tratamentul durerii neuropate”, Iaşi, 04.03.2005
 • Curs postuniversitar: „Noţiuni de management al programelor şi proiectelor de sănătate. Elemente necesare personalului cu funcţii de conducere”, UMF „Gr. T. Popa” Iaşi, Facultatea de Medicină, Disciplina de Sănătate Publică şi Management, 2006-2007
 • Program de Educaţie Medicală Continuă: Curs Introductiv de Neuropatologie, Bucureşti, 21-23 Mai 2007
 • Cursul postuniversitar internaţional: Metode moderne în diagnostic şi cercetare, imunohistochimie, biologie moleculară şi controlul calităţii, UMF Târgu-Mureş12-15 aprilie 2007
 • 11th EURO-CNS course in Neuropathology, Certificate of attendance in Basic Neuropathology, Aachen, Germany, 2008
 • Curs postuniversitar: Utilitatea citologiei ca metodă orientativă în diagnosticul patologic, UMF “Gr.T. Popa” Iaşi, 16-22 noiembrie 2009

Membru al unor organizaţii profesionale:

 • Membru al The Research Board of Advisors (since 2001), The American Biographical Institute, USA
 • Societatea de Neuropatologie din România
 • Federaţia Sindicatelor Medicilor Anatomopatologi din România