Dr. Liliana CUCOȘ

Sectia Neurologie 2

Medic primar neurolog

 

Activitatea profesională:

 • 2000 - 2005 Medic specialist neurolog, Clinica Neurologie 2 - Spitalul Clinic de Urgenţe "N. Oblu" Iaşi
 • 2006 - prezent Medic primar neurolog, Clinica Neurologie 2 - Spitalul Clinic de Urgenţe "N. Oblu" Iaşi

Educaţie şi formare:

 • 1988 - 1994 Facultatea de Medicină, secţia Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie "N.Testemițanu", Chișinău, R.Moldova
 • 1994 - 1995 Studii postuniversitare- internatură, Medic neurolog, Spitalul Universitar nr.3, Chișinău, R. Moldova
 • 1996 - 2000 studii post-universitare - rezidenţiat, medic specialist Neurologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T. Popa" Iaşi
 • 2006 medic primar specialitatea Neurologie
 • 2006 studii post-universitare - doctorand, Neurologie, teză de doctorat intitulată "Managementul bolii Parkinson", Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T. Popa" Iaşi

Cursuri postuniversitare

 • Curs postuniversitar internațional de Hipnoză în Stomatologie 1999

Manifestări interne și internaționale, creditate CME, articole publicate

 • UMF."Gr.T.Popa" IAŞI
 • Curs PE, EEG, EMG 2000 UMF "Carol Davila " Bucureşti
 • Curs postuniversitar-Actualități terapeutice în prevenirea accidentelor vasculare cerebrale, 2004 UMF."Gr.T.Popa" IAȘI
 • Curs postuniversitar-Patologia trunchiului cerebral 2005 UMF."Gr.T.Popa" IAȘI
 • Curs internațional de Epilepsie 2005 Ludwig Maximilians Universität München
 • Programul de mobilitate" Leonardo da Vinci", Klinikum der Universität München Neurochirurgische Klinik und Policlinik- Großhadern
 • 2005 Ludwig Maximilians Universität München

Participări la conferințe:

 • Zilele UMF"Gr.T.Popa" IAȘI, 2003, 2004, 2005, 2006
 • Actualități în tratamentul Epilepsie, Gura Humorului-2003
 • Zilele Spitalului CFR Iași-2003
 • EPI-Expert 2003, 2005, 2006
 • Actualități în diagnosticul și tratamentul epilepsiei, București -2003
 • Conferința națională de neurologie, București, 2003
 • Conferința națională de STROKE.București, 2004
 • Congresul național de Neurologie, București, 2004
 • Conferința națională de epilepsie 2004
 • Simpozionul-Tratamentul cu Sermion la pacientul neurologic, 2004
 • Simpozionul-Anxietatea și simptomele cardiovasculare, 2004
 • Simpozionul-Tratamentul antiinflamator-o perspectivă multidisciplinară, 2004
 • Simpozionul-Perspective moderne în diagnosticul și tratamentul durerii neuropate, 2005
 • Simpozionul-"La therapie moderne dans les lesions vasculaire cerebrales et spinales", 2005
 • Curs Internaţional de Epilepsie, Ludwig Maximilians Universität München, 2005
 • Simpozion de Neurologie-Manifestări neurologice în bolile generale-varia, 2005
 • Simpozionul-"Valențe terapeutice noi în neuroprotecție", 2005
 • Simpozionul Iași-Chișinău, 2005
 • Conferința națională de STROKE cu participare internațională, București, 2006
 • Simpozionul "University program-Epilepsie&Boala Parkinson, 2006
 • Simpozionul "Managementul modern al Epilepsiei", București, 2006
 • Simpozionul "Abordarea modernă a tratamentului POST-IMA și HTA esențiale", 2006
 • Forumul Național "Noi frontiere în managementul Durerii Neuropate și Epilepsiei" Poiana Brașov, 2006
 • Simpozionul "Curs de tehnici infiltrative", 2006
 • Simpozionul "Particularități terapeutice în Boală Parkinson", 2006
 • Congresul Național de Neurologie, București 2006
 • Conferința Națională de Aterotromboză, București, 2006
 • Cursul "La therapie multimodale dans les lesions vasculaires cerebrales" 2006
 • Simpozionul "durerea Neuropată-o provocare pentru clinician" 2006
 • Conferința Fundației Române de Osteoartrologie "OsArt" cu participare internațională, Cluj-Napoca, 2007
 • Congresul societății de Neurologie, București 2007
 • Conferința Națională de Aterotromboza, București, 2007
 • Simpozionul al X-lea Chișinău -Iași al Neurologilor și Neurochirurgilor, Chișinău, 2007
 • Simpozionul "Aspecte practice ale activității farmaciștilor în contextul socio-economic actual, 2007
 • International Congress of Dental Medicine Iași 2007, 2008
 • Simpozionul"Zilele medicale Româno-Austriece", Salzburg, 2007
 • Congresul Mondial de Epilepsie, Singapore 2007
 • Simpozionul CNS Inovators, Sighișoara 2007, Sucevița 2008
 • Al XVII-lea Congres Mondial de Boala Parkinson, Amsterdam 2007
 • Simpozionul Cogniția în Neurologie, Cairo 2008
 • Zilele Spitalului Clinic de Recuperare, Prevenția și recuperarea medico-chirurgicală-priorități ale medicinei moderne, Iași martie 2008
 • Simpozionul Actualități în tratamentul epilepsiei, Iași 2008
 • 12th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Madrid 2008
 • Conferința Națională de Scleroză Multiplă cu participare internațională, Iași 2008
 • The Annual National Conference of the Romanian Society of Neurosurgery with International Participation, Iași 2008
 • Latin American International Congress of Epilepsy, Montevideo Uruguay 2008
 • 5th World Congress World Institute of Pain New York, NY, USA, march 2009
 • World Congress of Biological Psihiatry, Paris, 28 iunie-02 iulie 2009
 • 13 th Congress of the European Federation of Neurological societies, Florence, Italy, September 12-15 ,2009
 • 13 th Congress on Controversies în Neurology (CONY), Praga, 8-11 octombrie 2009
 • Conferința Națională de Aterotromboză, București, 2010
 • Conferința Naţională de Scleroză Multiplă cu participare internațională, Iași 2010
 • XXVII CINP Congress Hong Kong, 06-10 June 2010
 • AES 64 Annual Meeting în San Antonio,TX, USA, December 3-december 7, 2010
 • 29th International Epilepsy Congress, 28th August- 1st September, Rome 2011

Activitate stiințifică:

 • Durerea facială în clinica neurologică, L.Pendefunda, Carmen Nicoleta Filip, Cucoș Liliana, supl. Rev Medico-Chirurgicală 2003, 107, 4: 78-87
 • Hipertensiunea intracraniană benignă idiopatică, Cucoș Liliana, L.Pendefunda, Filip Carmen, Despina Oana, în vol. Zilele Facultății de Medicină Dentară, ed IX-a 2005: 520-521
 • Tulburări de memorie în scleroza multiplă, Despina Oana, L.Pendefunda, Filip Carmen, Cucoș Liliana, în vol. Zilele Facultății de Medicină Dentară, ed IX-a, 2005: 526-527
 • Miotonia Steinert în patologia neurologică oro-facială, Filip Carmen,L.Pendefunda, Cucoș Liliana, Despina Oana, în vol. Zilele Facultății de Medicină Dentară, ed IX-a, 2005: 535-537
 • Transcranial Doppler în vasospasmul intracranian din hemoragia subarahnoidiană, L. Pendefunda, Oana Despina, Liliana Cucoș, Carolina Ciubara, Revista SNCPAR 2005 vol 8, nr. 2: 185
 • Clinica durerii dentare, L.Pendefunda, Carmen Nicoleta Filip, Liliana Cucoș, Rev.Med.Chir. 2005, 109, 3 (suppl. 3): 32 - 42
 • Nutrienții în patologia sistemului nervos, Liliana Cucoş, L.Pendefunda, Carolina Ciubara, Oana Despina, Rev.Med.Chir. 2005, 109, 3 (suppl. 3): 145 - 147
 • Multisistemic Miotonic Miopathies DM1 - Steinert Disease Liviu Pendefunda, Liliana Cucoș Acta, Neurologica Moldavica 2005, 13, 3(35): 108-115
 • Rolul canalelor ionice în prevenirea accidentelor vasculare cerebrale, L.Pendefunda, Liliana Cucoș, A.Iordache, Rev.Med.Chir.2006,110, 2,suppl.2:165-170
 • Ocular troubles în Steinert Disease, L.Pendefunda, Liliana Cucoș, Danuț Costin, Acta Neurologică Moldavica 2006,14,3 (39):174-183
 • Cerebrovascular Amyloid Angiopathy and Demyelinating Disorders, L.Pendefunda, Anca Indrei, Liliana Cucoș, Acta Neurologică Moldavica 2007,15,1(41):21-24
 • Parkinson’s disease în developing countries- transfer from exclusively treatment to deep brain stimulation. Successes, dificulties, preliminary experience- M. Ivanov, C.Ivanov, L.Cucoș, Movment Disorders 2007, vol.22/Supplement16,S 55
 • Rolul Pramipexolului în tratamentul RLS, Liliana Cucoș, M. Ivanov, V. Cucoș, L. Pendefunda, Acta Neurologică Moldavica 2007
 • Tulburările endocrine din miopatiile miotonice multisistemice, L.Pendefunda, L.Cucoș, C.N.Filip, în vol. Actualități în neuroștiințe, Chișinău 2008, p.96-111.
 • The efficiency and safety of pramipexol în the treatment of primary idiopatic restless leg syndrome, L.Cucoș, V.Cucoș, M.Ivanov, L.Pendefunda, Movment Disorders 2008.vol 23,suppl1.:212, 12th Int.Congress of Parkinson’s Disease and Movment Disorders, Chicago, 2008
 • Levitiracetam în Epilepsy, L.Pendefunda, Oana Despina, Liliana Cucoș, Acta Neurologică Moldavica 2008,16, 3(47): 146-152
 • Neuronavigation guided percutaneous radiofrequency thermocoagulation în the treatment of trigeminal neuralgia M.Ivanov, C.Ivanov, L.Cucoș, I.Poeată - 12th World, Congess on Pain, Glasgow, Scotland, UK, 2008
 • Depression în Parkinson’s Disease, L.Cucoş, O.Despina, L.Pendefunda, Int.Congress of Parkinson’s Disease and Movment Disorders, Paris 2009
 • Efficacy of Levetiracetam study at pacients with epilepsy, L.Pendefunda, O.Despina, L.Cucoș, International Epilepsy Congress Budapest 2009
 • Ethical Choices în Parkinson Disease Treatment Acta Neurologică Moldavica 2009, 17, 3 (51): 143-147, Liliana Cucoş, C. Iov, L. Pendefunda
 • The autonomy în Parkinson’s disease, Liliana Cucoş, Cătălin J. Iov, Liviu Pendefunda, în volumul celui de al II-lea Congres International al Asociaţiei Dentare Romane pentru Educaţie, Iaşi, România, 27 aprilie-1 mai 2010
 • Epidemiological issues related to Parkinson’s disease în România, Liliana Cucoş, C. Iov, L. Pendefunda, Romanian Neurosurgery (2011) XVIII 3: 300 - 305
 • Îs parkinsonism nowadays a major medical disorder, Liliana Cucoş, Cătălin J. Iov, Liviu Pendefunda, Bulletin of Integrative Psychiatry, septembrie 2011, an XVII, nr.3(50): 41- 47.

Cărţi:

 • Neurologie Stomatologică: Liviu Pendefunda, Carmen Nicoleta Filip, Liliana Cucoș, Ed. Fundației Apollonia, 2000
 • Distrofiile miotonice multisistemice. Maladia Steinert. Liviu Pendefunda, Liliana Cucoș, Ed. Tehnopress, 2005