Prof.Dr. Liviu PENDEFUNDA

Sef Sectia Neurologie 2

Prof. Dr. - Medic primar neurologie

 

Documente:

Studii:

 • absolvent al liceului "Mihai Eminescu" Iaşi l971
 • student al Facultăţii de Medicină, secţia medicina generală Iaşi l971-l977
 • doctor-medic sept. 1977 diploma nr.9076/29 IX l977
 • intern prin concurs, medicină internă: decizia MS nr.VI/A/IX/01/  3466 - 13 oct 1976
 • medic secundar neurologie, spitalul nr.3 Iaşi 1 IV l982-1 IV 1985
 • medic principal de specialitate neurologie prin examen (28 03 1985)
 • curs de neurofiziologie clinică şi explorări funcţionale în neurologie, nov. l977, Târgu Mureş
 • curs de neuro-oftalmologie feb-iun l988, Iaşi
 • curs de neurosonologie (Prof.Dr.G.M.von Reutern) Freiburg l988
 • specializare în neurosonologie (Transcranial Doppler şi Duplex Sonology) prin bursă Deutsche Fortsunggemeineschäft în colaborare cu Academia Română, Freiburg 1989
 • curs neuroimaging Veneţia 1990 şi Graz 1992
 • doctorand prin concurs feb 1989, decizia 4283/9 iul 1990 a rectoratului UMF Iaşi conform dispoziţiei MS 27707/20 III     '90 şi 34396/29 VI'90
 • medic primar neurolog prin concurs martie 1991, ordinul MS 800/ 10 VI 1991 nr.VIII d/MB/3296 - 18 VI 1991
 • doctor în ştiinţe medicale 1991, 12 apr, hot.cons.prof.14 mai ,    ord M.I.S. 6775/11iun, diploma de doctor  seria 1590, nr.398/ 30 aug '91
 • curs de neurofiziologie clinică, Budapesta iul. 1994
 • curs international de epidemiologie clinică a maladiilor cerebrovasculare, Krems, aug 1998
 • curs postuniversitar Medical management and health insurance management system, Iasi 4-6 iul 1999
 • curs postuniversitar de sofrologie şi hipnoză, Iaşi decembrie 1999
 • curs de Biointegrarea Implantelor Orale, Iaşi 2002-06-25
 • Cursul de neurooftalmologie, Iaşi 26-28 septembrie 2003
 • programul educaţional pentru managementul epilepsiei  Epi-Expert, Iaşi  2004
 • cursul “La therapie moderne dans les lesions vasculaires cerebrales et spinales” Iaşi 2005
 • Cursul de formare continua Neuro-oftalmologie, Iasi 2007
 • Cursurile de neurosonologie, neuroimagistica si neuropatologie, Sinaia, 2007
 • Curs „Actualitati in neurostiinte”, Iasi 2008
 • Teaching course and Continuing Education, Sinaia 2008
 • Curs de formare continuă Neurooftalmologia – Actualităţi, Iasi 2010, 2011

Funcţii:

 • medic medicină generală dispensarul medical Scânteia Iaşi 1 XI 1977-1 IV 1982
 • medic şef coordonator dispensarul Scânteia 1 XI 1978
 • membru în colectivul de conducere al revistei "Sănătatea" nov 1975-dec 1978
 • asistent universitar Clinica Neurologică IMF Iaşi, Catedra IV,  poziţia 28 prin concurs - 15 feb. 1982
 • vicepreşedinte al Asociaţiei Filateliştilor Municipiului Iaşi, 1983-1987
 • secretar ştiinţific al Cabinetului absolventului sep. 1985
 • secretar al Asoc. Neurologilor din Moldova 1990
 • membru în Comitetul de conducere al Soc. EEG, EMG şi Neurofiziologie clinică române 24 III 1990
 • secretar ştiinţific al secţiei de Neurologie a Congresului Balkanic, Istambul 1983
 • secretar ştiinţific al Consfătuirii româno-bulgare Neurologie, Piatra Neamţ 1987
 • secretar general al Societăţii Române de Psihoneuroendocrinologie,     august 1990-1998
 • professor invitat la Universitatea Buffalo, N.Y. august 1990
 • secretar ştiinţific la cea de-a 14-a Consfătuire a neurologilor din Moldova, primul simpozion Iaşi-Chişinău, sept. 1990
 • preşedinte al secţiunii de patologie vasculară medulară (IV) la al II-lea Simpozion al Neurologilor din Moldova, Chişinău-Iaşi, 19.09.91
 • medic şef secţia clinică a II-a Neurologie, prin decizia no.6 din 15.01.1992 a Consiliului de administraţie a Spitalului no.3 Iaşi, confirmat prin concursul susţinut la 30 apr.1992
 • şef lucrări Neurologie, Departamentul Neuropatologie U.M.F.Iaşi decizia nr.6268 din 5 oct.1992
 • aviz special de liberă practică nr.3696/18 dec. 1990 MS Resurse umane, pentru neurologie si neurosonografie
 • preşedinte al Conferinţei de Stress şi Depresie, ll.06.93, Bucureşti
 • preşedinte al secţiei de Neurologie la Simposium internaţional de neuro-psihiatrie, Pula 1993
 • membru în comitetul de conducere al Societăţii Române de Neurofiziologie Clinică, 1994-1999
 • preşedinte al Societăţii Române de Neurosonologie, 23 apr. 1993-1997
 • membru în comitetul Consiliului de Prevenire a Accidentelor  Vasculare Cerebrale a SEESNP l994-2000
 • membru al Comitetului de organizare a Conferinţei Thessaloniki, Wien 1994
 • fondator şi director editor al revistei  "Acta Neurologica  Moldavica" l993
 • şef disciplină neurologie, facultatea de stomatologie, UMF Iaşi septembrie 1993
 • secretar ştiinţific al Simposionului "Actualităţi în ştiinţele neurale" Iaşi l994
 • secretar general al Societăţii de Neurologie Iaşi-Chişinău,     1994
 • fondator şi membru în colegiul redacţiei revistei Societăţii Române de Neurofiziologie Clinică 1995
 • membru în colectivul de cercetare a mişcărilor involuntare a Academiei Americane de Neurologie 1995
 • membru în colectivul de cercetări biomedicale al Academiei Române de Ştiinţe Medicale 1996
 • conferentiar disciplina neurologie, departamentul medicina interna, facultatea de stomatologie, U.M.F. Iasi, decizia nr. 10602/ 12.11.96
 • seful disciplinei de Neurologie, Universitatea Apollonia, Iasi, 1994-1998
 • presedinte si initiator al Primului Congres ANM Stroke (pentru prevenirea accidentelor vasculare cerebrale), Iasi, 25-27 sept 1997
 • copresedinte si organizator principal al celui de-al 5-lea Simposion Iasi-Chisinau, 26 septembrie 1997
 • presedinte al Consiliului român de prevenire a stroke-ului 1997
 • presedinte al sectiei de Neurologie si Psihiatrie a Societatii Române de Medicina Stomatologica, 1997
 • membru în consiliul de organizare al Simp. Actualităţi în ştiinţele neurale, Iaşi oct 1998
 • membru al consiliului ştiinţific al Conferinţei naţionale de stroke, Bucureşti nov. 1998, Piatra Neamţ 1999
 • membru în redacţia revistei Analecta BIT, Iaşi 1998
 • membru în comisii de concurs pentru examenul de specialitate (1993, 1996, 1998) de medic primar (1993, 1995, 1997, 1998), de ocupare a posturilor de preparator şi/sau asistent UMF Iaşi (1992, 1998, 1999), şef lucrari UMF Iaşi (1999) şi conferenţiar Univ Sibiu (1999)
 • referent şi membru în comisiile de examen a numeroase doctorate (Iaşi, Craiova, Chişinău).
 • profesor invitat la Universitatea Aristotelis Thessaloniki, martie-aprilie 1999
 • şef catedră Medicală II 1999-2000 şi membru în comitetul colectivului de catedră februarie 2000
 • membru în comisia de îndrumare metodologică în jud. Botoşani şi Vaslui, 22.09.1999
 • chairman al sesiunii de neurosonologie Conferinţa naţională de stroke, Piatra Neamţ 1999
 • membru comitetul ştiinţific conferinţa neurologie Timişoara 7-8 oct 1999
 • membru comitetul departamentului Psihoneuroendocrinologie, UMF Iaşi, febr. 2000
 • profesor disciplina neurologie, Catedra Medicală II, facultatea de stomatologie, U.M.F. Iasi, decizia nr. 2/ 07.2000 in baza OMEC 4210/20.07.2000
 • Deputy Director General International Biographical Center Cambridge, England, nov 2001
 • membru în Research Bord of Advisors, al American Biographical Institute, dec 2001
 • membru în biroul de conducere al Departamentului de Neuropatologie UMF Iasi, martie 2004
 • conducator de doctorat in specialitatea neurologie prin Ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii nr. 3823/ 3 mai 2006
 • coordonator de proiect de masterat: Implicaţiile patologiei neurologice în disfuncţiile orofaciale, UMF Iaşi 2005-2007
 • director de proiect pentru grantul nr. 410 pentru Spitalul de urgenţe Sfânta Treime Iaşi, aprobat de Academia de Stiinţe Medicale cu titlul: Sistem automat de diagnostic paraclinic in sindromul disfunctional al sistemului stomatognat, 2005-2008
 • Lector Cursul de formare continua Neuro-oftalmologie, Iasi 2007
 • Coordonator program Simposionul CNS Inovators, Sucevita 2008
 • membru în Colegiul de Redacţie al revistei Poezia, 2009
 • Moderator Simposionul Fr.R.Rainer, Comisia de Antropologie, Academia Romana, Bucuresti 2009, 2011
 • membru în Comitetul ştiinţific de organizare al Congresului Internaţional Zilele Medicinei Dentare Iaşi-Chişinău, Iaşi 2009
 • senior editor în redacţia revistei Oglinda literară, 2009
 • Secretar general United Cultural Convention 2009
 • membru în colegiul redacţiei Revistei Române de Neurochirurgie Neurosurgery, 2010
 • Coordonator program Simposionul CNS Inovators, Iasi 2010
 • Lector Curs de formare continuă Neurooftalmologia – Actualităţi, Iasi 2010
 • Vice-Chancelor of the World Academy of Letters, 2010

Societãti Nationale:

 • membru al Asociaţiei Filateliştilor din România, 1964
 • membru al Uniunii Societăţii de Ştiinţe Medicale, Filiala Iaşi - 1973
 • membru al Asociaţiei Neurologilor din Moldova - 1976
 • membru fondator al Soc.de informatică sept.1983 Iaşi
 • membru al Soc. Române de Neurologie USSM 1982, afiliată ASSM -1990
 • membru al Soc. EEG, EMG şi neurofiziologie clinică -1976
 • membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă 1987- 1997
 • membru al Soc. Naţionale de Cruce Roşie 1975
 • membru al Societăţii Numismatice Române, 1989
 • membru fondator al Soc. Române de Psihoneuroendocrinologie 1990
 • membru în Asociaţia de Studiu al Bolilor Neuromusculare din România 1990
 • membru al Uniunii Scriitorilor din România 1990
 • membru fondator al Societăţii Române de Studiu al Durerii 1991
 • membru fondator al Societăţii Române Impotriva Epilepsiei 1991
 • membru fondator al Societăţii române de Neurosonologie 1991
 • membru fondator al noii Societăţi Române de neurofiziologie clinică 1994
 • membru al Societăţii de Neurologie Iaşi-Chişinău l994
 • membru fondator al Societatii Române de Neuroendocrinologie, 1996
 • membru fondator al Societatii Române de Neurooftalmologie, 1996
 • membru fondator al Consiliului Român de Profilaxie a Stroke-ului, 1997
 • membru fondator al Consiliului român de prevenire a stroke-ului 1997
 • membru fondator al Societatii Române de Medicina Stomatologica, 1997
 • membru în Colegiul Medicilor din România, 1997
 • membru fondator al Societăţii Universitare de Medicină Internă, Gerontologie şi Geriartrie Iaşi, 2004
 • membru de Onoare al Forumului Inventatorilor Români, 2005
 • membru fondator Centrul Academic de Studii Hermeneutice 2007
 • membru fondator al Asociaţiei Noua Junimea, 2008
 • vicepreşedinte al Comisiei de Studii Postuniversitare a Facultăţii de Medicină Dentară, 2008

Societãti Internationale:

 • membru al "World Federation of Neurology" 1982    (WFN)
 • membru al "L`Union Médicale Balkanique" 1985 (stagiar din 1982)   (UMB)
 • membru al "International Society of Psychoneuroendocrinology"    1988 (ISPNE)
 • membru al "European Society of Neurology" 1988 (ESN)
 • membru al "European Neuroendocrinology Association" 1988   (ENEA)
 • membru al "Ultrasound Research Group" al WFN  1989   (URG)
 • membru al "International Brain Research Organisation"  1989 (IBRO)
 • membru al "International Medical Society for Motor Disturbances"  1989   (ISMD)
 • membru al "Movement Disorder Society"  1989  (MODIS)
 • membru al "South-East European Society for Neurology and  Psychiatry"  1990   (SEESNP)
 • membru al"European Alliance of Muscular Dystrophy Associations"  1990   (EAMDA)
 • membru al "World Alliance of Muscular Dystrophy Associations"  1990   (WAMDA)
 • membru al "International Association for the Study of Pain" 1991   (IASP)
 • membru al "International Psychogeriatric Association"  1992   (IPA)
 • membru în "European Stroke Council"  1992  (ESC)
 • membru în "South-East Europe Stroke Prevention Council" 1994 (SEESPC), expert pentru România şi Republica Moldova 1996-2000
 • membru al International Society against Epilepsy 1996

Academii:

 • membru titular al Academiei de Medicină din Tarrytown, New York, ales prin vot, iunie 1993
 • membru titular al Academiei Americane de Neurologie, secţia mişcări involuntare -mai 1995
 • membru corespondent al Academiei Române de Ştiinţe Medicale, martie 1996
 • membru corespondent al Academiei Române a Oamenilor de Stiinta, februarie 1997
 • membru titular al Academiei Ecologice decembrie 1999
 • membru al Academiei de Ştiinţe din New York, ianuarie 2003
 • membru cu grad de maestru al World Academy of Letters, 2004
 • membru al comisiei de antropologie a Academiei Române, 2009
 • Academician al American Biographical Institute ad vitam, nominalizat şi acceptat martie 2010

Cărti Publicate:
Medicină

 • Curs de Neurologie: G.Pendefunda, F.Stefanache, R.Prodan, C.Popescu, L.Pendefunda, IMF Iaşi, 1986
 • Neurologia în mediul industrial. Ghid practic: G.Pendefunda, G.Săndulescu, G.Săndulescu, L.Pendefunda, Ed. Junimea Iaşi 1987
 • Patologia sistemului nervos periferic, sub red: G.Sovărel, L.Pendefunda, Piatra Neamţ  1988
 • Semiologia neurologică (ediţia a şasea): G.Pendefunda, F.Stefanache, L.Pendefunda, IMF Iaşi l991
 • Transcranial Doppler şi etiopatogenia accidentelor vasculare cerebrale: L.Pendefunda, Ed.Contact international, Iaşi l991
 • Semiologie neurologică (ediţia a şaptea): G.Pendefunda,F.Stefanache, L.Pendefunda, Ed.Contact international, Iaşi, 1992
 • Recuperarea bolnavului hemiplegic adult: T.Vlad,  L.Pendefunda, Ed.Contact international, Iaşi l992
 • Neurologie practică: L.Pendefunda, Ed.Contact international, Iaşi l993
 • Reactivitatea cerebrală şi Transcranial Doppler: L.Pendefunda, Ed.Contact international, Iaşi 1994
 • Terapia maladiilor neurologice:  L.Pendefunda,  Ed. Contact international, Iaşi  l995
 • Curs de neurologie pentru stomatologie: L.Pendefunda, Editura UMF Iaşi 1996
 • Neuroendocrinologie (volum bibliofil), sub red: Stefan Milcu, Mihai Coculescu, Liviu Pendefunda, Corin Badiu, Editura Metropol, Bucuresti 1996
 • Tratat deNeurologie Practica (editia a doua): Liviu Pendefunda, vol I & II, Ed. Contact international, Iasi 1998
 • Semiologia Neurologica (ediţia a opta): G. Pendefunda, L. Pendefunda, Ed. Contact international, Iasi 1998
 • Patologia căilor optice Sergiu Buiuc, Victor Dimov, Liviu Pendefunda, Ed. Contact international, 2000
 • Neurologie Stomatologica Liviu Pendefunda, Carmen Nicoleta Filip, Ed. Fundaţiei Apollonia, 2000
 • Neurologie Pediatrica, Ed. Contact international, (sub red. G.Pendefunda & L.Pendefunda) 2001
 • Semiologie Neurologică: Liviu Pendefunda & G. Pendefunda, Ed. Tehnopress, 2003
 • Nervii Cranieni în Practica Neurologică: Carmen Nicoleta Filip, Liviu Pendefunda,  Ed. Tehnopress, 2004
 • Distrofiile miotonice multisistemice. Maladia Steinert. Liviu Pendefunda, Ed. Tehnopress, 2005
 • Maladiile neurologice si disfunctiile oro-faciale, Liviu Pendefunda, Carmen Nicoleta Filip, Editura Junimea 2006
 • Libera practică a sacrului în ritualul dogmatic în vol. Dogma sau libertatea gândirii – esenţe ale arcului reflex noetic, Liviu Pendefunda, Junimea 2007
 • Compendiu de semiologie neurologică, Liviu Pendefunda, Editura Junimea 2008 Managementul maladiilor neurologice. Vol I. Patologia sistemului nervos periferic. Patologia musculară. Liviu Pendefunda, Ed. Junimea 2009
 • Managementul maladiilor neurologice, vol II (patologia măduvei spinării. a trunchiului cerebral, a cerebelului, a sistemului extrapiramidal, a substanţei reticulate şi a diencefalului), Editura Junimea 2010
 • Compendiu de patologie neurologică, Liviu Pendefunda, Editura Junimea 2011
 • Managementul maladiilor neurologice, vol III ( patologia scoarţei cerebrale, sindromul de hipertensiune intracraniană, epilepsiile, maladiile cerebro-vasculare, neurovirozele, neurasteniile şi alte maladii neurologice), Liviu Pendefunda, Editura Junimea 2012

Beletristică

 • Sideralia, Liviu Pendefunda, Editura Litera, Bucureşti, 1979
 • Farmacii Astrale, Liviu Pendefunda, Editura Junimea, Iaşi, 1981
 • Astrul Cojilor de Ou, Casa de Cultură Vaslui, 1982
 • Falii 1, Liviu Pendefunda, volum bibliofil, 1983
 • Cabinetul Doctorului Apollon, Liviu Pendefunda, Editura Cartea Românească, Bu¬cureşti, 1984
 • Tihna Scoicilor, Liviu Pendefunda,  Editura Junimea, Iaşi, 1985
 • Falii 2, Liviu Pendefunda, volum bibliofil, 1986
 • Drumuri prin Moldova, Liviu Pendefunda, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1987
 • Căruţa cu Nebuni, Liviu Pendefunda, Editura Contact international, Iaşi, 1992
 • Mişcarea Cerească, Liviu Pendefunda, Editura Contact international, Iaşi, 1993
 • Vrăjitorii Marelui Vid /Magicians of the Emptiness, Liviu Pendefunda, Editura Moonfall Press, Springfield VA, USA 1997
 • Legenda, Liviu Pendefunda, Editura Contact international, Iaşi, 1998
 • Falii 3, Liviu Pendefunda, Editura Contact international, Iaşi, 2000
 • Falii 4, în vol. The Prophet at the Empires Border/ Profetul la Marginea Imperiilor,  Liviu Pendefunda, Editura RAO, Bucureşti, 2001
 • Pseudojurnalul de pădure, în vol. The Prophet at the Empires Border/ Profetul la Marginea Imperiilor,  Liviu Pendefunda, Editura RAO, Bucureşti, 2001
 • Beggarland (Falii 5), Liviu Pendefunda, Editura Timpul, Iaşi 2004
 • Rondeluri şi Ovoide, Liviu Pendefunda, Editura Junimea, Iaşi 2005
 • Jurnalul Sudului în vol. Biblioteca Profetului, Liviu Pendefunda, Editura Junimea, Iaşi 2007
 • Poema Misterelor (Falii 6) în vol. Biblioteca Profetului, Liviu Pendefunda, Editura Junimea, Iaşi 2007
 • Prelegeri pentru un templu al spiritului, în vol. Dogma sau libertatea gândirii – esenţe ale arcului reflex noetic, Liviu Pendefunda, Junimea 2007
 • Falii 7 (poema dorului) în Biblioteca Convorbiri literare, mai 2008
 • Poema monadelor şi a trupului (Falii 8), Editura Timpul, 2010
 • Farmacii astrale 2 – Chintesenţe dintr'un aludel. Robia timpului, Liviu Pendefunda, Editura Princeps Edit, 2010
 • Poema sufletelor şi a pietrei (Falii 9), Editura Timpul, 2011
 • Zece Falii, Editura TipoMoldova, 2011
 • Căruţa cu nebuni 2 Niciodată lumina nu va mai bate la fel în geamuri şi oglinzi, Editura Contact international, Iaşi, 2011

Studii de interferenţă şi culegeri

 • Dorinţă şi Sinapsă, Liviu Pendefunda, Editura Contact international, Iaşi 1992
 • Arcul reflex noetic în vol. The Prophet at the Empires Border/ Profetul la Marginea Imperiilor, Liviu Pendefunda, Editura RAO, Bucureşti, 2001
 • Profetul la marginea imperiilor, Liviu Pendefunda, ediţia a II-a, Editura RAO Bucureşti 2003
 • Biblioteca Profetului, Liviu Pendefunda, Editura Junimea, Iaşi 2007
 • Dogmă sau Libertatea Gândirii- esenţele arcului reflex noetic, Liviu Pendefunda,  Editura Junimea, 2007
 • Poemele Iaşilor, culegere de poeme dedicate Iaşilor de poeţi de-a lungul timpului, Ed. Alfa 2008
 • Planşe masonice,vol 2, co-autor sub red. Em. Dobrescu, Editura Eurolobby 2008
 • Noaptea Condeierilor - o antologie a poeziei ieşene contemporane, vol II, co-autor, Editura Cronica 2008
 • Cele mai frumoase poeme de dragoste,  Liviu Pendefunda, Ed. Fundatiei culturale Poesia, 2008
 • Ros lucis – opera poetică, antologie critică, Princeps Edit, 2009
 • Al treilea clopot, sacralitatea arcurilor reflexe, Timpul 2009
 • Taine sau alegorii – o incursiune subcorticală, Timpul 2010

Traduceri

 • Antonietta dell’Arte /- Bagheta Magica Editura Contact interna¬tional, Iaşi 1995
 • Luigi Attardi /- Nonsens Editura Contact international, Iaşi 1995
 • Souleiman Awwad - Între Trandafiri şi Cer Editura Contact in¬ternational, Iaşi 2000
 • Nail Chiodo – Nonscence, Editura Contact in¬ternational, Iaşi 2010


Lucrări Publicate: 583 (429)
(în paranteze ca prim autor)

Studii de neurologie publicate în extenso şi/sau în rezumat:

 • în ţară: 270 (142)
 • în străinătate: 114 (82)
 • şi numai comunicate: 213 (162)

Studii de interferenţă

 • publicate în cărţi şi reviste: 199 (195)

Distincţii – Medalii:

 • Diploma de "Evidenţiat pentru activitatea depusă în cercurile Stiinţifice studenţeşti IMF Iaşi, 8 mai 1976
 • Medalia şi Diploma Jubiliară "100-a aniversare a Crucii Roşii" -mai 1977
 • Medalia de Bronz şi diploma de "Evidenţiat pentru merite deosebite în activitatea de Cruce Roşie" -septembrie 1978
 • Medalia de argint şi diploma "Evidenţiat pentru merite deosebite în activitatea de Cruce Roşie" -septembrie 1980
 • Evidenţiat pentru merite în munca medico-sanitară cu ordinul no.117/7 a M.S., aprilie 1980, insigna no.1749
 • Medalia de aur şi diploma "Evidenţiat pentru merite deosebite în activitatea de Cruce Roşie" -septembrie 1981
 • Medalia Jubiliară "a 50-a aniversare UMB" 1982
 • Medalia Jubiliară "a XX-a Săptămână Medicală Balkanică" Atena 1988
 • Medalia Jubiliară "a 60-a aniversare UMB" 1992
 • Special AWARD al Asociaţiei Americano-Române Voices Across Nations pentru întreaga activitate de publicistică literară şi medicală 1996
 • Listat în The Who’s Who in the World din 1997
 • Listat în Scriitori ieşeni contemporani, Junimea,1997
 • 1999 Award  South East European Stroke Prevention Council pentru rezultate deosebite în lupta de prevenire a infarctului cerebral, Thessaloniki, martie 1999
 • NEW CENTURY AWWARD şi listat cu biografie de o pagină într-o ediţie legată în piele Europe 500 Award a soc. Who’s Who pentru cele mai importante personalităţi ale Europei pentru secolul următor, dec 2000
 • Listat între cei 2000 Outstanding Scientists of the 21st Century de către International Biographical Centre, pentru remarcabila contribuţie în domeniul neurologiei, Cambridge 2001
 • Medalia de argint şi diploma de autoritate la investitura de Deputy Director General al IBC pentru zona Oceaniei şi apoi pentru Europa, nov 2001
 • AMERICAN MEDAL OF HONOR pentru realizările din domeniul medicinii şi literaturii, şi diploma cu nr. 78/ 28 dec 2001, USA
 • PRESIDENTIAL AWARD şi listat în volumul 500 Great Minds pentru personalităţile lumii, fondatori ai secolului XXI, martie 2002
 • member of International Order of Merit, IBC, Cambridge jan 2002
 • Listat în Scriitori şi Publicişti Ieşeni Contemporani, Vasiliana, 2002/ 2009
 • 2002 Comemorative Medal for Man of the Year, şi diploma cu nr. 21 decerned by American Biographical Institute, 2002
 • Listat în vol. Living Science, Cambridge 2003
 • member of the Order of International Ambassadors, ABI, 2002
 • Listat in Profiles in Excellence, Bibliotheque World Wide, (BWW) USA, 2003
 • Listat în Medici-scriitori şi publicişti români, Viata Medicală Românească, 2003
 • Listat in vol. Living Legends, IBC Cambridge 2003
 • The Master Diploma with Honors of World Academy of Letters, 2004
 • The Governor's Award acordat de International Governors Club din Statele Unite ale Americii, 2004
 • Listat în Vol. Muzicieni din România, printre autorii pe ale căror lucrări s’au realizat opere muzicale (Elise Popovici, vol VII) 2005
 • Ambassador of the United Cultural Convention, 2006
 • Listat în Istoria Literaturii Române Contemporane, Vol I, Moldova 2006
 • International Biographical Centre, Cambridge: The Arhimedes Awward pentru cercetare ştiinţifică în the Global Year of Science 2006.
 • Laureat al The Da Vinci Diamond pentru Medicină şi Literatură 2006
 • Listat în Dicţionarul general al literaturii române, vol V, Ed. Academiei Române, 2006
 • Listat in The Who’s Who in Romania, ediţie bilingvă, 2006
 • Listat în vol. Rosicrucienii sunt printre noi, Ştefan Mâşu, Ed, Phobos, 2007
 • Listat în vol. Adevăraţii templieri, Ed, Phobos, 2008
 • The Lifetime Achievment Award Excellence in Neurology, United Cultural Convention USA, 2008
 • Listat în dicţionarul Personalităţile României de Dan Fornade, Danway Publications, Canada 2008
 • Nominalizat la Premiile Uniunii Scriitorilor 2008 pentru Dogmă sau libertatea gândirii, apărut la Ed. Junimea, 2007
 • Premiul "M. Eminescu" pentru creaţie – poesie pentru vol. Cele mai frumoase poeme de dragoste, Salonul International de Carte 2009
 • Magna cum amicitia la Zilele poesiei desfăşurate la Casa Pogor, Iasi 2010, 2011
 • Listat în dicţionarul 1500 scriitori clasici şi contemporani (sub red. Boris Crăciun), Editura Porţile Orientului, 2010
 • Premiul "Laurenţiu Ulici" pentru antologie Editurii Princeps Edit pentru Ros Lucis de Liviu Pendefunda şi Elegiile fiului risipitor de Valeriu Matei, Târgul de carte Librex 2010
 • The TESLA AWARD FOR COMMUNICATION in the field of Medicine and Literature, IBC, acordat la Conventul Supremelor Consilii, Paris, 2010
 • Premiul special al Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru întreaga sa operă poetică, acordat în cadrul Galei de premiere a Festivalului de poesie Grigore Vieru, Chişinău 12 oct 2010
 • Premiul Uniunii Scriitorilor pentru eseu – hermeneutică 2010 pentru volumul Al Treilea Clopot, apărut la Editura Timpul, 2009
 • Seat of Wisdom Award for the gift of knowledge, ABI, 2011
 • Listat în The Preeminent 500, The BWW Society & Bibliotheque Worldwide, 2011
 • Ultimate Achiever Award for Science, IBC, 2011
Ataşamente:
Download-ează fișierul (Pendefunda Liviu_medic sef sectie - declaratie avere 2022.pdf)Pendefunda Liviu_medic sef sectie[Pendefunda Liviu_medic sef sectie]54 Kb
Download-ează fișierul (Pendefunda Liviu_medic sef sectie.pdf)Declaratie interese 2022 Pendefunda[Declaratie interese 2022 Pendefunda]36 Kb
Download-ează fișierul (Declaratie avere - Sef sectie Neurologie 2.pdf)Declaratie avere - sef sectie neurologie 2021[Declaratie avere - sef sectie neurologie 2021]3853 Kb
Download-ează fișierul (Declaratie interese - Sef sectie Neurologie 2.pdf)Declaratie interese neurologie 2 -2021[Declaratie interese neurologie 2 -2021]1397 Kb
Download-ează fișierul (declaratie interese sef sectie N2.pdf)declaratie interese 2018[declaratie interese 2018]924 Kb
Download-ează fișierul (declaratie avere sef sectie N2.pdf)declaratie avere 2018[declaratie avere 2018]2742 Kb
Download-ează fișierul (Declaratie interese Sef Neurologie 2.pdf)declaratie interese 2019[declaratie interese 2019]1317 Kb
Download-ează fișierul (Declaratie avere Sef Neurologie 2.pdf)declaratie avere 2019[declaratie avere 2019]3833 Kb
Download-ează fișierul (Declaratie de avere Sef sectie Neurologie2.pdf)Declaratie de avere Sef sectie Neurologie2.pdf[declaratie avere Pendefunda 2020]3422 Kb
Download-ează fișierul (Declaratie interese Sef sectie Neurologie2.pdf)Declaratie interese Sef sectie Neurologie2.pdf[declaratie interese sef sectie N2 - 2020]1223 Kb