Anunt concurs angajare 16 posturi

SPITALUL CLINIC DE URGENTA. "PROF. DR. N. OBLU" IASI, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale, in conformitate cu art.7 alin.4 din H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014: 16 posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata.

Anuntul poate fi accesat aici: 

Tematica si bibliografie concurs din data de 24.02.2022 - post bioinginer poate fi accesata aici:

Tematica si bibliografie concurs posturi perioada nedeterminata_24.02.2022 - personal medical si auxiliar poate fi accesata aici:

Fisa post si Ghidul de prevenire IAAM: EXTRAS DIN GHIDUL DE PREVENIRE IAAM  2022 24.02; Fisa postului asistent medical; Fisa postului infirmiera; Fisa postului ingrijitoare

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Anunt concurs anagajare 16 posturi personal medical si auxiliar_perioada nedeter)Anunt concurs anagajare 16 posturi personal medical si auxiliar_perioada nedeter[Anunt concurs anagajare 16 posturi personal medical si auxiliar_perioada nedeterminata3]1731 Kb
Download-ează fișierul (Tematica si bibliografie concurs din data de 24.02.2022_post bioinginer.pdf)Tematica si bibliografie concurs din data de 24.02.2022_post bioinginer[Tematica si bibliografie concurs din data de 24.02.2022_post bioinginer]1666 Kb
Download-ează fișierul (Tematica si bibliografie concurs posturi perioada nedeterminata_24.02.2022_perso)Tematica si bibliografie concurs posturi perioada nedeterminata_24.02.2022_perso[Tematica si bibliografie concurs posturi perioada nedeterminata_24.02.2022_personal medical si auxiliar]3892 Kb
Download-ează fișierul (EXTRAS DIN GHIDUL DE PREVENIRE IAAM  2022 24.02.pdf)EXTRAS DIN GHIDUL DE PREVENIRE IAAM 2022 24.02[EXTRAS DIN GHIDUL DE PREVENIRE IAAM 2022 24.02]568 Kb
Download-ează fișierul (Fisa postului asistent medical.pdf)Fisa postului asistent medical[Fisa postului asistent medical]6773 Kb
Download-ează fișierul (Fisa postului infirmiera.pdf)Fisa postului infirmiera[Fisa postului infirmiera]3352 Kb
Download-ează fișierul (Fisa postului ingrijitoare.pdf)Fisa postului ingrijitoare[Fisa postului ingrijitoare]3429 Kb