Comunicare privind solutionarea dosarului cu nr. 26106

Comunicare privind solutionarea contestatiei depuse de candidat cu dosar nr. 26106, inregistrata cu numarul 26245/28.12.2021

Comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a postului de manager persoana fizica, la Spitalul Clinic de Urgente "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi, constituita conform Deciziei CA nr.2 / 12.11.2021, in urma analizei contestatiei depuse privind rezultatul verificarii dosarelor de concurs decide:

- Se respinge contestatia depusa de candidat cu dosar nr.26106, inregistrata cu numarul 26245 / 28.12.2021.

Prezenta a fost predata spre comunicare azi, 29.12.2021.

Comisia de Solutionare a Contestatiilor


---
Anexat: documentul in format PDF