Info

Lista garzilor pentru luna decembrie 2021 aici:

Pentru imbunatatirea comunicarii dintre aparinatori si pacientii internati in sectoarele COVID (ATI COVID etaj 6 si NON-ATI covid etaj 4), precum si pentru obtinerea de informatii telefonice de la personalul medical despre starea pacientilor, se stabileste urmatorul program zilnic:

Sector ATI-COVID etaj 6:
- zilnic intre orele 10:00-11:00;
- telefon: 0737 503780 (medici garda ATI).

Sector NON-ATI COVID etaj 4:
- zilnic intre orele 15:00-16:00;
- telefon: 0232 1246271 - int. 211.

Sector tampon contacti etaj 3:
- zilnic intre orele 15:00-16:00;
- telefon: 0770 237765.

Pentru oferirea unor informatii corecte, orele sunt stabilite dupa efectuarea vizitelor la pacienti de catre medici si dupa finalizarea explorarilor programate.

Rugam apartinatorii sa solicite informatii doar membru din familie pe zi, astfel incat in intevalul stabilit sa poata primi informatii un numar cat mai mare de familii ale pacientilor internati in sectoarele COVID.

Consiliul de administratie al Spitalului Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi organizeaza in temeiul prevederilor art. 177, art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr.9512006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoana lizica, pe o perioadd de 4 ani, la Spitalul Clinic de Urgenta Prof. Dr. N. Oblu Iasi.
Concursul se va desfasura potrivit Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la spitalele publice aflate in subordinea Consiliului Judelean Iasi, aprobat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 423/19.05.2017, modificata si completata cu Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 246105.02.2020.

Mai multe informatii si detalii in documentul atasat.

Decizie anulare concurs medic specialist radioterapie aici

Lista garzilor pentru luna noiembrie 2021 aici:

Rezultatele finale la concursul din 19 octombrie 2021 aici:

Procesu  verbal  selectie dosare registrator medical aici

Rezultatele selectiei de  dosare concurs 19.10.2021 aici

Spitalul Clinic de Urgenta "PROF. DR. N. OBLU" lASI organizeaza concurs, prin selectie de dosare si interviu, pentru ocuparea
urmatoarelor posturi vacante pe durata determinata:
- 4 posturi asistent medical
- 4 posturi infirmiera
- 1 post ingrijitoare
- 1 registrator medical

Anuntul, tematica si bibliografie si  Extras din ghidul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale

Fisele posturilor pot fi accesate aici: 

Lista garzilor pentru luna octombrie 2021 aici: