Info

Concurs pentru ocuparea functiei de manager (persoana fizica)

Consiliul de administratie al Spitalului Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi organizeaza in temeiul prevederilor art. 177, art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr.9512006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoana lizica, pe o perioadd de 4 ani, la Spitalul Clinic de Urgenta Prof. Dr. N. Oblu Iasi.
Concursul se va desfasura potrivit Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la spitalele publice aflate in subordinea Consiliului Judelean Iasi, aprobat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 423/19.05.2017, modificata si completata cu Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 246105.02.2020.

Mai multe informatii si detalii in documentul atasat.

Decizie anulare concurs medic specialist radioterapie

Decizie anulare concurs medic specialist radioterapie aici

Lista garzilor pentru luna noiembrie 2021

Lista garzilor pentru luna noiembrie 2021 aici:

Rezultate finale la concursul din 19 octombrie 2021

Rezultatele finale la concursul din 19 octombrie 2021 aici:

Proces verbal selectie dosare registrator medical

Procesu  verbal  selectie dosare registrator medical aici

Rezultate selectie dosare concurs 19.10.2021

Rezultatele selectiei de  dosare concurs 19.10.2021 aici

Anunt concurs octombrie 2021

Spitalul Clinic de Urgenta "PROF. DR. N. OBLU" lASI organizeaza concurs, prin selectie de dosare si interviu, pentru ocuparea
urmatoarelor posturi vacante pe durata determinata:
- 4 posturi asistent medical
- 4 posturi infirmiera
- 1 post ingrijitoare
- 1 registrator medical

Anuntul, tematica si bibliografie si  Extras din ghidul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale

Fisele posturilor pot fi accesate aici: 

Lista garzi luna octombrie 2021

Lista garzilor pentru luna octombrie 2021 aici:

Anunt reluare probe concurs

Anunt reluare probe concurs aici:

Rezultate concurs din data de 16.09.2021

Rezultatele la concursul din data de 16.09.2021 aici: