Info

Lista garzilor pentru luna martie 2022 aici:

Rezultate proba scrisa asistenti medicali aici:

Rezultatele probei scrise infirmieri, ingrijitori, asistent farmacie si bioinginer aici:

Bareme de corectare proba scrisa concurs 24.02.2022 pot fi consultate aici:

Rezultatele privind selectia dosarelor pentru concursul din 24.02.2022 aici:

Rezultatul final concurs interviu din 16.02.2022 aici:

Rezultatul privind selectia dosarelor pentru concursul din 16.02.2022 aici:

SPITALUL CLINIC DE URGENTA. "PROF. DR. N. OBLU" IASI, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale, in conformitate cu art.7 alin.4 din H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014: 16 posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata.

Anuntul poate fi accesat aici: 

Tematica si bibliografie concurs din data de 24.02.2022 - post bioinginer poate fi accesata aici:

Tematica si bibliografie concurs posturi perioada nedeterminata_24.02.2022 - personal medical si auxiliar poate fi accesata aici:

Fisa post si Ghidul de prevenire IAAM: EXTRAS DIN GHIDUL DE PREVENIRE IAAM  2022 24.02; Fisa postului asistent medical; Fisa postului infirmiera; Fisa postului ingrijitoare

Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Obu" Iasi  organizeaza concurs prin selectie de dosare si interviu pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante pe durata determinata:

- 1 post bucatar
- 1 post ingrijitor
- 2 posturi registrator medical
- 1 post brancardier
- 1 post informatician/inginer system

Anuntul poate fi accesat aici:

Tematica si bibliografia aici:

Fisa post si Ghidul de prevenire IAAM: EXTRAS DIN GHIDUL DE PREVENIRE IAAM  2022 16.02;  Fisa postului brancardierFisa postului ingrijitoareFisa postului registrator medical;

Lista garzilor pentru luna februarie 2022 aici: