Info

Anunț organizare examen posturi bucătari și electrician conf. L.70_2022 aici:

Bibliografie și tematică bucătar aici:

Bibliografie și tematică electrician aici: 

Cerere inscriere examen_declaratie consimtamant aici:

Rezultate finale concurs serviciul contabilitate aici:

Rezultate probă scrisă  economist Serviciu Contabilitate aici

Rezultate finale la concursul de economist achizitii publice și R.U.N.O.S. aici:

Rezultate probă scrisă pentru posturile de economist aici: 

Anunț organizare examen aici: 

Bibliografie și tematică posturi asistent medical, infirmier, brancardier, spălătoreasă, lenjeresă, registrator medical aici:

Cerere înscriere examen/ declarație consimțământ aici:

Regulament organizare și desfășurare a examenelor conf. Legii 70_2022 si OMS 1168_2022 aici:

Anunț organizare examen medici specialiști ATI, UPU, boli infecțioase aici: 

Bibliografie și  tematică post medic specialist ATI aici:

Bibliografie și tematică post medic specialist UPU aici:

Bibliografie și tematică post medic specialist boli infețioase aici: 

Regulament organizare și desfășurare a examenelor conform Legii 70/2022 și OMS aici: 

Cerere înscriere examen declarație consimțământ aici:

Anunț organizare examen posturi compartiment financiar contabil aici:

Bibliografie și tematică pentru examen posturi compartiment financiar contabil aici

Regulament organizare și desfășurare a examenelor conf. Legii 70_2022 si OMS 1168_2022 aici:

Anunț organizare examen posturi economist și achiziții publice, aici:

Bibliografie și tematică economist resurse umane aici:

Bibliografie și tematică economist achizitii publice aici:

Regulament organizare și desfășurare a examenelor conf. Legii 70_2022 si OMS 1168_2022 aici:

Lista garzilor pentru luna mai 2022 aici: