Info

Lista garzilor pentru luna octombrie 2023 AICI:

Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" din lasi, str. Ateneului nr. 2, organizeaza in data de 09.10.2023 ora 12.00, licitatie publica pentru inchirierea a 50 mp de teren (platforma betonata, fara utilitati), aflat in curtea spitalului.

Anuntul licitatiei poate fi accesat aici: 

Caiet de sarcini aici:

Model Formulare aici:

Model Contract inchiriere aici: 

Lista garzilor pentru luna septembrie 2023 AICI:

Lista garzilor pentru luna august 2023 AICI:

Erata la anuntul privind examenul de promovare AICI:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi, organizeaza examen de promovare, in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulumentului - cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si cu aprobarea Consiliului Judetean nr. 14946/ 10.04.2023.
Anuntul examenului de promovare AICI:
Bibliografie si tematica pentru examen de promovare AICI:
Tematica si bibliografia pentru examenul de promovare iulie 2023 AICI: 

Lista garzilor pentru luna iulie 2023 AICI:

Lista garzilor pentru luna iunie 2023 AICI:

Anunt suspendare desfasurare concurs AICI: 

Erata la anunt concurs nr. 8396 din 25.04.2023 AICI: