Dr. Claudia COSTEA

Secţia Oftalmologie

Medic specialist oftalmolog

 

Experienţa profesională:

 • 2010 Medic Specialist Oftalmolog, Spitalul Clinic de Urgenţe „Prof.Dr.N.Oblu” Iaşi
 • 2008 Asistent Universitar la Disciplina de Oftalmologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi.
 • 2005 Preparator Universitar la Disciplina de Oftalmologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi.
 • 2003 Medic stagiar Spitalul Clinic de Urgenţe „Sf.Ioan” Iaşi.

Educaţie şi formare:

 • 2010 Susţinere examen Medic Specialist Oftalmolog
 • 2008 Concurs de ocuparea postului de Asistent Universitar la Disciplina Oftalmologie , Facultatea de Medicină Dentară,  U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi
 • 2008 Doctor în Ştiinţe Medicale, Specialitatea Oftalmologie
 • 2008 Absolvirea Cursului Postuniversitar de Psihopedagogie la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi
 • 2005 Concurs de ocuparea  postului de Preparator Universitar , Facultatea de Medicină Dentară – U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi
 • 2005 Medic rezident la Specialitatea Oftalmologie
 • 2003 Examen de admitere la Doctorat în Disciplina Oftalmologie la U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi
 • 2003 Medic stagiar la Spitalul Clinic  de Urgenţe „Sf.Ioan” , Iaşi
 • 2003 Absolvirea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi, Facultatea de Medicină Generală
 • 1996 Absolvirea Liceului internat „Costache Negruzzi”, Iaşi, specializarea matematică-fizică

Cărţi:

 • Autor, coautor la articole publicate în reviste de circulaţie naţională
 • Comunicări ştiinţifice, naţionale şi internaţionale
 • Autor, coautor de lucrări publicate  în rezumat , în reviste de circulaţie internaţională
 • Autor, coautor de monografii

Participari la manifestari stiintifice:

 • Participarea la 49 de congrese naţionale  şi internaţionale  în domeniul oftalmologie.
 • Participarea la cursuri de perfecţionare (27): naţionale  şi internaţionale  în domeniul oftalmologie clinică şi chirurgicală.
 • Participarea la organizarea Conferinţei de Neuro-Oftalmologie Iaşi, aprilie 2010
 • Participarea în Comisia pentru Examenul de admitere la Şcoala Doctorală
 • Participarea în Comisia pentru Examenul de licenţă
 • Secretar al Comisiei, în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice, Discipline preclinice şi Medico-Chirurgicale, „Al 3-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie, Ediţia A -XV-a a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară” Iaşi – Chişinău 14-16 martie 2011.

Membru in  Societati Stiintifice:

 • Societatea Române de Oftalmologie
 • Societatea  Române pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii.
 • Societatea Europenă de Cataractă şi Chirurgie refractivă
 • Academia Americane de Oftalmologie.
 • Academia Americană de Cataractă şi Chirurgie refractivă.