Concurs șef secție

Având în vedere OMS 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de șef secție, șef de laborator sau șef serviciu din unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 185 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și tinând cont de OUG nr. 79/16.11.2016, Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții

- medic șef UPU

- medic șef laborator - Laborator Analize Medicale

- medic șef laborator - Laborator Radiologie și Imagistică Medicală

- șef secție - Secția Clinică Neurochirurgie I

- șef secție - Secția Clinică Neurochirurgie II

- șef secție - Secția Clinică Neurochirurgie III

- șef secție - Secția Clinică Neurologie I

- șef secție - Secția Clinică Neurologie II

- șef secție - Secția Clinică Oftalmologie 

- șef secție - Secția Clinică ATI

Anunțul, bibliografia și tematica pot fi consultate in documentele atasate.

Ataşamente:
Download-ează fișierul (bibliografie medic sef sectie-laborator.PDF)bibliografie[ ]1914 Kb
Download-ează fișierul (teme-cadru pentru medic sef sectii.PDF)tematica [ ]1404 Kb
Download-ează fișierul (anunt concurs medic sef sectie.PDF)anunt concurs [anunt concurs]1808 Kb