Info

Proces verbal concurs 21.01.2020 - tehnicieni, bucatar, economist

Proces verbal de selectie a dosarelor la concursul din 21.01.2020 - Tehnicieni, Bucatar, Economist 1A aici: 

Anunt concurs post Director financiar-contabil

In baza OMS nr.954/24.08.2017, privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare
si desfagurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului
Director din spitalete publice si in baza Regulamentutui emis de CJ Iasi prin Dispozilia
nr. 921/09.11.2017, Spitalul Clinic de lJrgenta "Prof. Dr. N. Oblu lasi organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii specifice comitetului director:
-un post de director financiar-contabil

Anuntul poate fi consutat aici

Bibliografia si tematica aici: 

Lista garzi ianuarie 2020

Lista garzi ianuarie 2020

Anunt reorganizare concurs medic Neurochirurg

Anunt reorganizare concurs medic Neurochirurg

Concurs medici Radiologi

Concurs medici Radiologi

Anunt concurs posturi vacante

Anunt, tematica si bibliografie pentru concurs.

Lista garzi luna Decembrie 2019

Lista garzilor pentru luna Decembrie 2019 poate fi vizualizata aici: 

Tematica si bibliografia pentru examenul de promovare a angajatitor din sectoarele medicale 28 Noiembrie 2019

Tematica si bibliografia pentru examenul de promovare a angajatitor din sectoarele medicale - 28 Noiembrie 2019 - aici:

Lista garzi luna noiembrie 2019

Lista garzilor pentru luna noiembrie 2019 poate fi vizualizata aici: 

Concurs medic specialist neurochirurgie

Inscrierile se fac la sediul Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. N. Oblu Iasi pana in data de 11.11.2019, la sef serviciu RUNOS, urmand ca probele de concurs sa se desfasoare astfel:

- proba scrisa in data de 17.12.2019
- proba clinica in data de 20.12.2019

Anuntul aici: