Info

Nota informativa 13.12.2017

Nota informativa. 

Anunt concurs 10.01.2018

In baza aprobarilor CJ nr.28499/13.11.2017 si nr. 15415/14.11.2017 SPITALUL CLINIC DE URGENTA “PROF. DR. N. OBLU" IASI organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante definitiv:

- 3 posturi de asistent medical PL

- 1 post de registrator medical

- 3 posturi de muncitor spalatorie

- 5 posturi de infirmier

-1 post asistent de farmacie

 -1 post de magazioner-gestionar

- 1 post de muncitor electrician

 - 1 post de kinetoterapeut

 - 1 post de economist, cu experienta si vechime in achizitii publice, cel putin un an, cu studii universitare de lunga durata si diploma de licenta in studii economice

 -1 post de economist cu studii universitare de lunga durata si diploma de licenta in studii economice , cu experienta in salarizarea in unitatile sanitare

 Anuntul, conditiile de participare, fisele posturilor si tematica pot fi consultate in anunt.

Lista garzi luna decembrie 2017

Lista garzilor pentru luna decembrie 2017 aici:

Rezultate concurs Director Medical si Director Financiar Contabil

Rezultatele concursului pentru postul de Director Financiar Contabil si Director Medical pot fi vizualizate in atasament

Anunt concurs Director Medical si Director Financiar Contabil

In baza OMS nr.954/24.08.2017, privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului Director din spitalele publice si in baza Regulamentului emis de CJ /Iasi, Spitalul Clinic de Urgenta "Prof.Dr.N.Oblu lasi organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii:

-un post de director medical
-un post de director financiar-contabil

Anuntul poate fi accesat aici:

Lista garzilor pentru luna noiembrie 2017

Lista garzilor pentru luna noiembrie 2017 aici:

Lista garzi luna octombrie 2017

Lista garzilor pentru luna octombrie 2017 aici:

Rezultat final concurs manager

Rezultatul concursului de ocupare a functiei de manager aici:

Proiect concurs manager septembrie 2017

Proiect concurs manager septembrie 2017 documentul atasat 

Raspuns contestatii

Rezultatele contestatiilor pentru concursul din 5.09.2017 pot fi vizualizate in attachment.